پروژه بانک مسکن استان بوشهر

پروژه بانک مسکن استان بوشهر

پروژه بانک مسکن استان بوشهر

مقاوم سازی با frp

پروژه ی مقاوم سازی با frp بوشهر با 1000 متر زیربنا در 4 طبقه پیش از اصلاح بدلیل مصالح نامرغوب و اجرای غلط بتن و دیوار برشی مقاومت پایین داشت که پس از تقویت با الیاف frp و آزمایش بتن به مقاومت استاندارد رسید .