صفحه 1

در حال بارگذاری 13 رکورد بعدی

پروژه مقاوم سازی کاشان

ترمیم ، تعمیر و تقویت تیر ها و ستون ها

پروژه ی کرج

ترمیم و تقویت تیرهای بتنی

پروژه ی مسکونی استان مرکزی

ترمیم بتن و مقاوم سازی ستون با الیاف FRP

پروژه ی اداری تجاری کرج

ترمیم ، تعمیر و تقویت سازه ی بتنی

پروژه ی مسکن مهر سرپل ذهاب

ترمیم بتن , مقاوم سازی و بهسازی پس از زلزله

پروژه ی مقاوم سازی مسجد

مقاوم سازی ترمیم بتن

پروژه ی ساختمان ستادی بانک بوشهر

مقاوم سازی با الیاف frp

پروژه ی کافه رستوران گاندی

بازسازی مقاوم سازی تقویت فونداسیون

پروژه ی ازگل

ترمیم بتن

مقاوم سازی با frp پروژه ی میدان سپاه

پروژه ی میدان سپاه

پروژه پونک

مدیریت پیمان - بازسازی کامل - مقاوم سازی

ترمیم بتن اکسپوز پروژه ی باقری

پروژه ی 10/000 متری باقری

پروژه ی ونک

پروژه ی بازسازی ساختمان ونک

در حال بارگذاری 13 رکورد بعدی

تماس با ما