مقاوم سازی و ترمیم بتن تهرانپارس

مقاوم سازی و ترمیم بتن تهرانپارس

مقاوم سازی با frp و ترمیم بتن

پروژه ی تهرانپارس

-نوع پروژه : پیمانکاری
-نوع کاربری : مسکونی

-منطقه : تهرانپارس - تهران
-اقدامات صورت گرفته :
1-مقاوم سازی با frp
2-ترمیم بتن
3-افزایش ارتفاع ستون ها
افزایش ارتفاع ستون پروژه تهرانپارس آشیان پی  
مقاوم سازی با frp پروژه تهرانپارس آشیان پی     ترمیم بتن پروژه تهرانپارس آشیان پی


سایر پروژه های مشابه :

پروژه ی مقاوم سازی با frp میدان سپاه

تماس با ما