شماره تماس
021-22096227
مقاوم سازی و ترمیم بتن تهرانپارس

مقاوم سازی و ترمیم بتن تهرانپارس

پروژه ی مقاوم سازی با FRP و ترمیم بتن

پروژه ی تهرانپارس

-نوع پروژه : پیمانکاری
-نوع کاربری : مسکونی

-منطقه : تهرانپارس - تهران
-اقدامات صورت گرفته :
1-مقاوم سازی با frp
2-ترمیم بتن
3-افزایش ارتفاع ستون ها
پروژه افزایش ارتفاع ستون   
پروژه ی مقاوم سازی با FRP تهران پارس     پروژه ترمیم بتن تهرانپارس


سایر پروژه های مشابه :

پروژه ی مقاوم سازی با frp میدان سپاه

تماس با ما