شماره تماس
021-22096227
پروژه ی ترمیم بتن و مقاوم سازی رودهن

پروژه ی ترمیم بتن و مقاوم سازی رودهن

ترمیم بتن و مقاوم سازی با frp

پروژه ی رودهن
-نوع پروژه : پیمانکاری
-کاربری ساختمان : اداری - مسکونی
-منطقه : رودهن - حومه شهر
-زیربنا : 5000 متر
-اقدامات انجام گرفته :
1-ترمیم بتن 
2-مقاوم سازی با استفاده از frp

مقاوم سازی با frp پروژه ی رودهن
مقاوم سازی ستون ها با frp پروژه ی رودهن
مقاوم سازی پروژه ی رودهن
مقاوم سازی با اف آر پی پروژه ی رودهن
مقاوم سازی ستون ها با اف ار پی در رودهن
پروژه ی مقاوم سازی و ترمیم بتن اشیان پی
ترمیم بتن و مقاوم سازی با frp
ترمیم بتن های ضعیف 

تماس با ما