تقویت و مقاوم سازی تیر های بتنی و فولادی

تقویت و مقاوم سازی تیر های بتنی و فولادی

تقویت و مقاوم سازی تیر های بتنی و فولادی

روش های تقویت و مقاوم سازی تیرهای ساختمان

تیرهای ساختمان از این حیث که نقش انتقال نیروهای عمودی وارد بر خود به ستون ها اجرا می کنند اهمیت زایدی در ساختمان دارند . در واقع هنگام وقوع زمین لرزه عمده ی خرابی ها در تیر نمایان می شود ، به همین دلیل تیر های ساختمان باید به حدی مقاوم سازی باشند تا از آسیب دیدن ستون ها و کاهش عملکرد لرزه ای ساختمان جلوگیری کنند . نحوه ی اجرای غلط بتن های تیر ، شکست های برشی و خمشی و در نهایت حمله ی عوامل شیمیایی به ساختمان تیرها از دلایل متعدد نیاز به تقویت و مقاوم سازی تیرهای ساختمان می باشد . تقویت تیر های روش های مختلفی دارد که پیشنهاد می گردد در مقاله ی تقویت تیر با جزئیات بیشتر مطالعه شود . در ادامه روش های مختلف تقویت و مقاوم سازی تیرهای ساختمان عبارتند از : 
۱- مقاوم سازی تیر با ژاکت بتنی
۲- مقاوم سازی تیر با ورق فولادی
۳- مقاوم سازی تیر با روکش فولادی 
۴- مقاوم سازی تیر با نبشی و رکابی
۵-مقاوم سازی تیر با الیاف FRP