تقویت و مقاوم سازی ستون های بتنی و فولادی

تقویت و مقاوم سازی ستون های بتنی و فولادی

تقویت و مقاوم سازی ستون های بتنی و فولادی

روش های تقویت و مقاوم سازی ستون

ستون های ساختمان بدلیل اینکه نقش پررنگی در تحمل بارهای خمشی و برشی وارد بر ساختمان و در راستای محورد دارند ، از اهمیت حائزی برخوردارند و هرگونه آسیب در ساختمان ستون های سبب کاهش مقاومت ساختمان و افت عملکرده لرزه ای سازه می گردد . از این رو مقاوم سازی آشیان پی روش های مختلفی را جهت تقویت و مقاوم سازی ستون ها با همراه تعمیر و ترمیم آنها اجرا می کند . جهت اطلاع بیشتر در مورد راه های مختلف تقویت ستون ها پیشنهاد میگردد مقاله ی تقویت ستون را مطالعه کنید . 
انواع روش های مختلف مقاوم سازی ستون های فلزی و بتنی به اختصار شامل موارد زیر می باشد :
 
۱- مقاوم سازی ستون با ژاکت بتنی
۲- مقاوم سازی ستون با ژاکت فولادی
۳- مقاوم سازی ستون های بتنی با روکش های بتن
۴- مقاوم سازی ستون با نبشی کشی
۵- مقاوم سازی ستون های فولادی با بتن
۶- مقاوم سازی ستون با FRP