شماره تماس
021-22096227
بازسازی ساختمان
طراحی و محاسبات مقاوم سازی
مقاوم سازی با دیوار برشی و بادبند
مقاوم سازی با ژاکت فلزی یا بتنی
مقاوم سازی با استفاده از میراگر
تقویت سازه با FRP
مدیریت پیمان
تحکیم خاک
آب بندی بتن
آزمایش غیر مخرب اولتراسونیک بتن
کاشت میلگرد 
تماس با ما