مدیریت پیمان


-مدیریت پیمان چیست ؟
مدیدیت پیمان یا management contracting روشی است که در آن کارفرما یک شخص یا شرکت را تعیین می کند تا مدیریت اجرای پروژه را بر عهده بگیرد . بنابراین تعیین روش  های اجرای پروژه , تعیین چارت سازمانی و استخدام نیروها به عهده ی MCمی باشد .
در این روش شرکت یا شخص درصدی توافقی را بابت مدیریت پروژه دریافت می کند . این روش به سود طرفین قرار داد می باشد زیرا کارفرما هیچ سودی را به پیمانکار نمی پردازد و فقط هزینه مواد لازم مذکور در قرار داد , مدیریت طرح , نیروی انسانی و ماشینی را پرداخت می کند و از طرفی MC بدلیل تخصص در مدیریت سودی بصورت درصدی از کل هزینه ها دریافت می کند .
یکی از مهم ترین مزیت های این روش سرعت و کیفیت بالای ساخت نسبت به سایر روش ها می باشد .

-مزایای روش مدیریت پیمان نسبت به سایر روش ها چیست ؟
1-در صورتی که قرار داد در فازهای اولیه پروژه انجام شود منجر به کاهش زمان , هزینه ها , اجرایی شدن بهتر طرح ها و افزایش امکان آنالیز مهندسی در مراحل طراحی و ساخت می شود .
2-نیازی به خدمات نظارتی مهندسین مشاور وجود ندارد بدلیل اینکه  نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت به عهده ی MC  می باشد .
3-چون MC بطور مستقیم در طراحی و اجرا شرکت ندارد می تواند فارغ از وظایف اجرایی به مدیریت زمان , برنامه ریزی و کنترل هزینه ها بپردازد .


 
تماس با ما