مقاوم سازی با استفاده از میراگر


مقاوم سازی با استفاده از میراگر


میراگر به عنوان یک جاذب هارمونیک یا لرزه ای شاخته می شود , میراگر در در سازه ها نصب می شود تا دامنه ی ارتعاشات مکانیکی را کاهش دهد .
استفاده از میراگر در تقویت ساختمان , از آسیب و شکست جلوگیری می کند . میراگرها بر پایه افزایش ضریب میرایی طراحی سازه ها شده اند .

-مزایای استفاده از میراگر در مقاوم سازی ساختمان را می توان به صورت زیر عنوان کرد :
  1. مقاوم سازی با میراگر سبب افزایش قابل توجه سطح عملکرد سازه می شود
  2. مقاوم سازی با میراگر سبب کاهش در پاسخ لرزه ای سازه ها تا بیش از 20% می شود
  3. مقاوم سازی با میراگر سبب کاهش قابل توجه خسارات سازه ای و غیر سازه ای در مواقع بحرانی می شود .
  4. استفاده از میراگر در مقاوم سازی ساختمان تا حدودی باعث کم شدن مصالح مورد نیاز برای ساخت و ساز  می شود .
  5. میراگر قابلیت استفاده در سازه های موجود را دارد .
  6. میراگر قابلیت بازیابی شکل اولیه را بدلیل خصوصیت سوپرپلاستیکی سرب دارد.
  7. در مقاوم سازی با میراگر نیازی به تعویض آن پس از وقوع زلزله نیست .
  8. میراگرها را می توان با سایر روش های مقاوم سازی در ساختمان بکار برد .
هر کدام از روش های مقاوم سازی به نحوی سبب افزایش مقاومت سازه در برابر نیروهای وارد می شوند که میراگر با جلوگیری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه آن را بهینه می کند .

سایر مطالب مرتب :
میراگر چیست و در تقویت سازه چگونه عمل می کند ؟
 
تماس با ما