تزریق در خاک

تزریق در خاک

تزریق در خاک

تزریق در خاک

یکی از روش های بهسازی خاک استفاده از روش تزریق در خاک است. عموما وجود فضاهای خالی، خلل و فرج ها و منافذ موجود در زمین منجر به سست شدن خاک، نشست زمین و نشت مایعات می گردد. بهسازی خاک به روش تزریق از طریق پر کردن نواحی خالی موجود به روش تزریق در خاک سبب افزایش ظرفیت باربری خاک و مقاوم سازی خاک زیر پی می شود. تزریق در خاک بجز افزایش تحمل ظرفیت باربری خاک هنگام اعمال نیروهای بیشتر کاربردهای دیگری همچون بهبود میزان بارگذاری جانبی شمع ها، تثبیت شیروانی ها، تقویت خاک، پیشگیری از بروز نشتی و کاهش میزان نفوذ پذیری خاک از طریق جذب مایعات کمتر می باشد. 
 

انواع روش های تزریق در خاک :

تزریق در خاک به روش های مختلفی انجام می شود. پیش از اقدام برای بهسازی خاک به روش تزریق ضروری است هدف از تزریق در خاک، جنس و دانه بندی و جنس مصالح موجود، فشار تزریق در خاک و سایر موارد با دقت بررسی شود سپس نسبت انتخاب یکی از گزینه های موجود برای بهسازی خاک اقدام گردد. بطور کلی روش های تزریق در خاک شامل موارد زیر است:
۱-تزریق در خاک به روش تراکمی 
۲-تزریق در خاک به روش نفوذی 
۳-تزریق در خاک به روش جت
۴-تزریق در خاک به روش هیدرولیکی
 

۱-تزریق تراکمی در خاک :

یکی از روش های تزریق در خاک تزریق تراکمی می باشد. تزریق تراکمی در خاک عموما در محیط های کاربرد دارد که دارای خاک ضعیف و سست،‌دانه بندی ریز و فروریزشی هستند. تزریق تراکمی در خاک با استفاده از تزریق دوغاب ویسکوزیته بالا انجام میشود در این روش حباب های از دوغاب ایجاد می گردد که از طریق جا به جا کردن خاک منجر به افزایش تراکم خاک می گردد. بدلیل اینکه تزریق خاک تراکمی در خاک سبب بروز تغییر مکان های جزیی در خاک سطح زمین می شود توصیه می شود در صورت وجود سازه های حساس در محل حتما این روش با دقت و احتیاط اجرا گردد. تزریق تراکمی در خاک همانطور که از نام آن مشخص است از طریق کاهش فضاهای خالی در خاک سبب افزایش تراکم آن می گردد. تزریق در خاک به این روش عملکرد بهتری در محیط ریزدانه و سست نسبت به محیط های شنی خواهد داشت. یکی از موارد استفاده از روش تزریق تراکمی در پی های کم عمق است و می توان گفت تزریق تراکمی در خاک تقریبا قابلیت استفاده در اکثر خاک ها را دارد.
 

۲-تزریق نفوذی در خاک :

تزریق نفوذی در خاک یکی از روش های متداول تزریق در خاک است که از گذشته رواج داشته است. تزریق نفوذی در خاک به منظور کاهش نفوذ پذیری خاک، کنترل جریان آب های زیرزمینی، افزایش مقاومت خاک و در نهایت بوجود آوردن بستری یکپارچه و منسجم انجام می شود. نحوه ی عملکرد روش تزریق نفوذی در خاک از طریق پر کردن درزها، خلل ها، شکاف ها یا شکستگی های موجود در خاک با استفاده از دوغاب است. در این روش برای پیشگیری از تغییر ساختار خاک موجود تزریق با کمترین فشار ممکن انجام می شود. تزریق نفوذی با استفاده از تزریق سیمان در خاک و تزریق شیمیایی انجام می شود. 
 

۳-تزریق جت در خاک

تزریق جت در خاک نیز یکی روش های بهسازی خاک محسوب می گردد. در این روش با استفاده از جت ها تا عمق تعیین شده خاک موجود را حفاری می کنند سپس آب یا دوغاب را با فشار زیاد وارد خاک می کنند در این هنگام با چرخش جت و بالا آمدن آن با استفاده از خاک اصلاح شده یک ستون ایجاد می شود. تزریق در خاک به روش جت باعث بهبود خاک زمین مورد نظر می گردد.
 

تزریق شکست هیدرولیکی در خاک :

روش تزریق شکست هیدرولیکی در خاک برای متراکم سازی، افزایش استحکام زمین یا دسترسی به حفره هایی که در دسترس نیستند مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که فشار تزریق بیشتر از سختی کششی خاک باشد شکست هیدرولیکی، گسیختگی و ترک رخ میدهد و در این شرایط دوغاب با سرعت بیشتری به بخش های ترک خورده می رسد. روش تزریق شکست هیدرولیکی در خاک زمانی کاربرد دارد که امکان برهم زدن ساختار خاک و ایجاد جا به جایی در اثر فشار تزریق در سطح زمین امری امکان پذیر باشد.
 

تزریق دوغاب سیمان در خاک :

تزریق دوغاب سیمان در خاک در واقع عمان تزریق تراکمی است که در بهسازی زمین هایی کاربرد دارد که دارای خاک ها ریز دانه نرم و پر تخلخل باشند. با استفاده از تزریق دوغاب سیمان در خاک فضاهای خالی کاهش می یابد و از این طریق مقاومت خاک افزایش می یابد و بدنبال آن از نشست خاک جلوگیری می شود. در روش تزریق دوغاب در خاک ملاتی که اسلامپ پایینی دارد به خاک سست و ضعیف نفوذ می کند.