ضوابط بازسازی ساختمان

ضوابط بازسازی ساختمان

ضوابط بازسازی ساختمان

ضوابط بازسازی ساختمان :

توجه به ضوابط بازسازی ساختمان یکی از نیازهای ضروری پیش از اقدام برای بازسازی ساختمان است. بدلیل افزایش تعداد آپارتمان ها در شهرها و بدنبال آن ازدیاد تمایل مردم به زندگی در شهرها، قیمت آپارتمان ها روز به روز در حال افزایش است. از طرفی برخی از ساختمان های موجود یا به قدری از عمر مفید آنها کاسته شده که کارایی خود را از دست داده اند یا برخی از آنها نیازمند تغییراتی برای بهبود عملکرد می باشند، امروزه بدلیل افزایش هزینه های ساخت و سازه در شهرها، بازسازی و نوسازی ساختمان می تواند جایگزین مناسبی برای تخریب و از نو ساختن بنا ها حتی در ساختمان های قدیمی باشد. بازسازی ساختمان ها،‌ نه تنها تاثیراتی مثبتی در ظاهر سازه خواهد داشت بلکه می تواند برخی از ضعف های بوجود آمده در سازه به ویژه در ساختمان های قدیمی را تعمیر کند. واژه ی بازسازی ساختمان نیز به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن اقداماتی برای تعمیر و مرمت سازه به منظور افزایش عمر مفید سازه با حداقل تغییرات صورت می گیرند لذا طبق ضوابط بازسازی سازه، مقاوم سازی ساختمان قدیمی را می توان یکی از ارکان مهم بازسازی ساختمان در نظر گرفت. در مقابل آن نوسازی ساختمان به معنای از نو بنا کردن برخی از بخش های سازه طی فرآیندی است که ممکن است منجر به ایجاد تغییراتی کلی در تاسیسات، نمای بیرونی، نمای داخلی و حتی نقشه ی خانه شود. 
 

ضوابط و قوانین بازسازی آپارتمان :

بطور کلی تمامی اقدامات مورد نظر طی فرآیند تعمیرات نیازمند اجرای ضوابط و قوانین بازسازی آپارتمان و اخذ مجوز مربوطه نمی باشند بلکه ضرورت دریافت مجوز بازسازی و تایید شهرداری تنها برای برخی از اصلاحات و فعالیت های مرتبط وجود دارد. 
 

کدامیک از تعمیرات ساختمان نیازمند اخذ مجوز از شهرداری هستند ؟

۱)تخریب دیوارها و تیغه های داخلی که نقش باربری ساختمان را بر عهده دارند. 
۲)تغییر و جا به جایی در راه پله های ساختمان
۳)جابه جایی دیواره های پارکینگ در صورتیکه منجر به حذف مناطقی در فضای کلی پارکینگ شود.
۴)جا به جا کردن نواحی از سازه که مطابق ضوابط شهرسازی ممنوع اعلام شده است.
در صورتیکه فعالیت های نام برده بدون اخذ مجوز از شهرداری و خلاف قوانین بازسازی صورت بگیرد و طی بازدید ساختمان توسط کارشناس شهرداری وجود هرگونه تخلفی دیده و مشخص گردد، مالک ملزم به پرداخت جریمه و در صورت حاد بودن شرایط ناچار به تخریب بخش های تغییر یافته ی ساختمان خواهد بود. در مقابل برخی از فعالیت ها هستند که نیازی به اخذ مجوز بازسازی از شهرداری یا رعایت قوانین و ضوابط بازسازی ندارند.
 

کدامیک از تعمیرات ساختمانی نیازی به کسب مجوز شهرداری ندارند ؟

۱)تمامی فعالیت هایی که در جهت تعمیر و تعویض کف سازی طبقات و زیرزمین انجام می شود. 
۲)سیمان کاری و سفیدکاری
۳)نقاشی ساختمان
۴)تعمیر یا حتی بازسازی نمای ساختمان
۵)تعبیه ی استخر یا حوض بدون ایجاد اختلال در فضای پارکینگ
۶)اصلاحات مربوط به شیروانی و بام
۷)تعمیر و تغییر درب و پنجره
۸)تعمیرات لوله کشی و سیم کشی ساختمان
۹)تجهیز ساختمان به سیستم های گرمایشی و سرمایشی
۱۰)تخلیه و حفر چاه فاضلاب
 

مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی تعمیرات :

براساس قوانین و ضوابط بازسازی ساختمان برخی از مدارک ضروری برای اخذ مجوز موارد ذیل است:
۱)اصل و کپی سند مالکیت ملک
۲)کپی شناسنامه یا کارت ملی مالک
۳)کپی پنچاق ملک
۴)جوابیه بیمه
۵)جوابیه آتش نشانی
۶)تکمیل فرم درخواست مجوز تعمیرات
۷)دریافت مجوز سازمان میراث فرهنگی (برای سازه هایی که در بافت فرسوده قرار دارند)
 

مراحل گرفتن پروانه تعمیرات:

۱)دریافت فرم درخواست تعمیرات از قسمت تشکیل پرونده واحد شهرسازی شهرداری
۲)صدور دستور بازدید توسط مسئول شهرسازی
۳)ثبت دستور در دبیرخانه
۴)تایید واحد بایگانی با مراجعه مالک ساختمان به بایگانی
۵)دریافت نوبت بازدید
۶)حضور مالک واحد شهرسازی منطقه در صبح روز بازدید و تعیین زمان بازدید توسط مامور فنی منطقه
۷)حضور مالک یا نماینده ی وی در مکان بازدید
۸)گزارش مامور بازدید
۹)بررسی گزارش ثبت شده توسط مسئول شهرسازی و دستور بررسی در ثورت عدم وجود مشکل از تمام جهات
۱۰)کنترل عوارض (مراجعه مالک ساختمان به دفتر مسئول شهرسازی)
۱۱)مراجعه مالک سازه به واحد محاسبات و کنترل و تایید عوارض توسط محاسب 
۱۲)مراجعه مجدد مالک به رئیس شهرسازی
۱۳)صدور دستور مجوز پروانه تعمیرات توسط مسئول شهرسازی
۱۴)تشکیل پرونده و تنظیم پیش نویس پروانه تعمیرات
۱۵)فیش عوارض کسب سال جاری در کلیه مراحل ۱۱ گانه می باشد.
۱۶)امضای محاسب،مسئول شهرسازی، معاون مالی و اداری
۱۷)صدور پروانه تعمیرات (مهر و شماره) توسط دبیرخانه
۱۸)ارجاع پرونده توسط مالک به بایگانی