ضوابط کاشت میلگرد

ضوابط کاشت میلگرد

ضوابط کاشت میلگرد

ضوابط کاشت میلگرد

یکی از پارامترهای مهم در ضوابط و استادنارهای کاشت میلگرد وجود اتصال مناسب بین بتن و میلگرد است ، اصطکاک تماسی ناشی از اتصال بتن و میلگردهای سبب ایجاد پیوستگی بین آنها می شود . لذا طبق ضوابط کاشت میلگرد استفاده از میلگردهای آجدار بدلیل افزایش میزان اصطکاک بیشتر توصیه می گردد ، چرا که میلگردهای صاف مقدار اصطکاک بین بتن و میلگرد را کاهش می دهد . 
از عوامل موثر در انتخاب میلگرد مورد نظر طبق ضوابط کاشت میلگرد می توان به ضخامت روی پوشش میلگردها ،‌ طول میلگردها ، حداقل طول خم میلگردها ، فواصل آزاد میان میلگردهای فولادی ، میزان هم پوشانی و ویژگی های هندسی میلگردها اشاره کرد . 
 

استاندارد کاشت میلگرد 

مشخصات و استاندارد های کاشت میلگرد در هر کشوری متفاوت است ، می توان میلگردها را بر اساس مقدار مقاومت آنها در برابر نیروهای کششی دسته بندی کرد که اصطالاحا به آن مشخصه فولاد گفته می شود . اما بصورت کلی میلگردها از نظر ظاهری در دو نوع میلگرد صاف و میلگرد آجدار در بازار عرضه می شوند . مقدا مقاومت میلگردها با توجه به نوع و ترکیبات شیمیایی موجود در آن متفاوت است . 
قطر میلگردها نیز یک ویژگی وابسته به استانداردهای هر کشور می باشد اما عموما در قطرهای ۶ الی ۶۰ میلی متر در بازار وجود دارند ، سایزهای مختلف میلگرد نیز در بازار عرضه می گردند که حدودا بین ۱۶ الی ۳۲ میلی متر می باشد . ضمنا سایز میلگردها یکی از پارامترهای تعیین کننده قیمت میلگرد است . 

 
جدول استاندارد کاشت میلگرد
نوع میلگرد فولادی تنش جاری شدن تنش گسیختگی تغییر شکل نسبی در هنگام گسیختگی
AI ۲۲۰ ۳۸۰ ۲۵
AII ۳۰۰ ۵۰۰ ۱۹
AIII ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۴آیین نامه و ضوابط کاشت میلگرد 

۱- طبق آئین نامه کاشت میلگرد استفاده از میلگردهای آجدار بدلیل برقراری اصطکاک بیشتر و چسبندگی مطلوب تر نسبت به میلگردهای ساده مناسب تر است . 
۲- طبق ضوابط کاشت میلگرد بیشترین استفاده از میلگردهای قطر ۶ تا ۳۲ میلی متر است . 
۳- طبق ضوابط آئین نامه کاشت میلگرد لازم است میلگردها پیش از اجرا از نظر مقاومت مورد آزمایش قرار بگیرند .
۴- طبق آئین نامه میلگردها در سه نوع A1 ،  A2 ، A3 با جنس فولاد نور گرم هستند . 
۵- بر اساس آئین نامه ی کاشت میلگرد ضریب الاستیسیته ی فولاد برای کاشت میلگرد باید معادل حاصل ضرب ۲ در ۱۰۵ نیوتن بر میلی متر باشد . 
۶- طبق دستورات موجود در ضوابط و آئین نامه های کاشت میلگرد حداقل تغییر شکل میلگرد جهت کاشت نسبت به وضعیت اولیه ی آن باید بیش از ۸٪ باشد . 
۷- براساس ضوابط و آئین نامه های کاشت میلگرد بدلیل پیشگیری از ایجاد حفره هنگام تزریق ، فواصل میان دو کاشت میلگرد نباید از قطر میلگردها کمتر باشد . 
۸- طبق قوانین آئین نامه های کاشت میلگرد در کاشت میلگردهایی با سایز کمتر از ۲۵ میلی متر حداقل فواصل بین میلگردهای کاشته شده باید معادل ۲۵ میلی متر باشد . 
۹- طبق آئین نامه های کاشت میلگرد جهت پیشگیری از آسیب کاشت میلگردها و انکر اپوکسی تزریقی از آتش سوزی یا نفوذ رطوبت و یون های مهاجم لازم است از سنگدانه های بتنی با عنوان پوشش میلگردها برای محافظت از میلگردهای کاشته شده ، استفاده کرد . 
۱۰- با توجه به آئین نامه های کاشت میلگرد در بتن ، تعداد میلگردهای کاشته شده در اجزای فشاری برای میلگردهای خاموت مستطیلی نباید از ۴ میلگرد کمتر باشد . 
۱۱- طبق آئین نامه ها و ضوابط کاشت میلگرد ، مناسب ترین چسب کاشت میلگرد و انکر های شیمیایی ، اپوکسی ها می باشند . 

استاندارد و ضوابط کاشت میلگرد