مقاوم سازی با دیواربرشی

مقاوم سازی با دیواربرشی

مقاوم سازی با دیواربرشی

مقاوم سازی با دیوار برشی

یکی از روش های مقاوم سازی ساختمان استفاده از دیوار برشی می باشد . دیوار برشی در هنگام زلزله سبب کاهش تغییر شکل اعضای ساختمان و کم شدن خسارات وارد شده به دیگر اجزا سازه می شود . دیوار برشی ضمن اینکه سبب افزایش شکل پذیری ساختمان می شود ,  مقاومت و سختی سازه را نیز افزایش می دهد .
دیوار برشی وقتی بکار برده می شود که تیرها و ستون های یک سازه قابلیت تحمل بار را داشته باشند اما تحت نیروی لرزه ای آسیب پذیر باشند . بدین صورت که ایجاد دو تا چهار دیوار برشی باعث جذب نیروهای لرزه ای هنگام وقوع زلزله و در نتیجه کاهش نیروهای وارد بر ستون و تیرهای بتی می شود . استفاده از روش مقاوم سازی با دیوار برشی نیروی وارد بر ستون ها را کاهش می دهد و همین امر سبب جلوگیری از تغییر شکل تیر و ستون می شود . لازم به ذکر است که دیوارهای برشی سختی و وزن زیادی دارند از این رو نیروی زیادی را به فونداسیون وارد می کند برای همین آماده سازی فونداسیون قبل از اجرای دیوار برشی ضروری است .

مقاوم سازی با دیوار برشی

برای آماده سازی فونداسیون قبل از اجرای دیوار برشی باید آنها را تقویت کرد همچنین می توان از شمع کوبی نیز استفاده کرد .
ضمنا نحوه ی تعبیه ی دیوار برشی باید به گونه ای باشد که امکان انتقال نیروی طبقه به دیوار توسط دیافراگم سقف وجود داشته باشد تا در هنگام وقوع زمین لرزه دیوار برشی با جذب نیروی زلزله از وارد شدن آسیب به سایر بخش های سازه و تغییر شکل کلی ساختمان پیش گیری کند . 
برای اتصال دیوارهای برشی باید چند نکته را رعایت کرد :
1-ایجاد اتصالات مناسب توسط کاشت بولت بین دیوار برشی و دال در تراز سقف ها .
2-استفاده از کاشت میلگرد یا بولت در تیر و ستون و پوشاندن این المان ها در بتن دیوار برشی که سبب برقراری انسجام قوی بین دیوار و سازه موجود می شود .
3- برای انتقال نیروهای لرزه ای بصورت پیوست در ارتفاع (از بالا به پایین و در آخر فونداسیون) آرماتورهای دیوار برشی باید در طبقات به شکل پیوسته باشد.
در نهایت تمامی اتصالات باید به نحوی باشد ک نیروی طبقه را به دیوارهای برشی منتقل کند.
 

نحوه ی اجرای دیوار برشی 

نحوه ی اجرای دیواربرشی دارای سه مرحله ی کلی است که به شرح زیر می باشد :

۱- آرماتور بندی دیوار برشی : 
در آرماتور گذاری دیواربرشی، آرماتورها در فواصل تعیین شده و طبق محاسبات نقشه بصورت عمودی جهت اجرای دیواربرشی درون فونداسیون تعبیه می گردند . پس از اجرای آرماتورهای عمودی دیواربرشی در محل های مشخص شده برای پیش گیری از جا به جایی آنها پیش از عملیات بتن ریزی آنها را با استفاده از چند آرماتور افقی به یکدیگر متصل می کنند . 
لازم بذکر است نحوه ی اتصال آرماتور های افقی و عمودی به یکدیگر باید به گونه ای باشد که تا پایان مرحله ی بتن ریزی از محل خود جابه جا نشوند و بعلاوه عبور بتن از بین آنها عملی امکان پذیر باشد . پس از اتمام آرماتوربندی دیواربرشی ، spacerها روی آنها تعبیه می گردد تا ضمن تامین پوشش بتنی مورد نیاز از چسبندگی قالب ها به آرماتور جلوگیری کرد . 

۲- قالب بندی دیواربرشی : 
پس از اتمام آرماتوربندی دیواربرشی لازم به قالب بندی جهت اجرای بتن ریزی است ، فرآیند نصب قالب بندی با استفاده از پین و گوه به یکدیگر و بروی آرماتورهای بسته شروع می گردد و پس از آن باید از محکم بودن قالب ها و پشت بند آنها بر روی دیوار به منظور پیشگیری از تغییر حالت قالب ها و ناشاقول شدن آنها اطمینان حاصل کرد . لازم بذکر است یکی از نکات مهم بویژه در سازه های فلزی که تیرها و ستون ها داخل بتن تعبیه می شوند عبور صحیح و کامل (بدون قطع میلگرد) از دو جهت تیرهای فلزی مدفون در بتن است . 
ضمنا به منظور پیشگیری از کرمو شدن بتن باید فضای مناسب در داخل دیوار بتنی جهت قرار گیری تیرهای فلزی و عبور راحت بتن از آنها کنترل شود 

۳- بتن ریزی دیوار برشی : 
در مرحله ی بتن ریزی دیواربرشی پس از کنترل و بررسی های لازم و اتمام قالب بندی اقدام به بتن ریزی دیوار برشی طبق حجم و مقاومت لازم که از پیش تعیین شده می کنیم .