شماره تماس
021-22096227
مقاوم سازی با frp پروژه ی میدان سپاه

مقاوم سازی با frp پروژه ی میدان سپاه

مقاوم سازی با frp

"پروژه ی میدان سپاه"

-نوع پروژه : پیمانکاری
-نوع کاربری : مسکونی

-منطقه : میدان سپاه - تهران
-اقدامات صورت گرفته :
1-آزمایش مقاومت بتن 
2-مقاوم سازی با frpمقاوم سازی با frp پروژه ی میدان سپاه
مقاوم سازی با اف آر پی پروژه ی میدان سپاه
مقاوم سازی با frp آشیان پی پروژه ی تهرانپارس
زیرسازی ستون پروژه ی تهرانپارس
پروژه ی تهرانپارس

ویدئو ترمیم و زیرسازی نصب الیاف اف آر پی برای مقاوم سازی ستونسایر پروژه های مشابه :

پروژه ی مقاوم سازی با frp تهرانپارس

تماس با ما