شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی مجتمع تجاری گیلان

پروژه ی مقاوم سازی مجتمع تجاری گیلان


نوع کاربری : تجاری اداری
منطقه : گیلان
ایرادهای موجود در سازه :
۱- بتن کم مقاومت ستون
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱- مقاوم سازی ستون ها با FRP
۲- ترمیم بتن ستون
۳-مقاوم سازی بتن و اجرای FRP
۴-اجرای نیم طبقه


مقاوم سازی ستون بتنی رشت

مقاوم سازی با FRP | پروژه ی رشت

ترمیم و تقویت ستون | پروژه ی رشت

مقاوم سازی رشت | پروژه ی رشت

مقاوم سازی بتن رشت | پروژه ی رشت

اجرای FRP رشت | پروژه ی رشت

تماس با ما