شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی کلاردشت

پروژه ی مقاوم سازی کلاردشت

پروژه ی اجرای دیوار برشی کلاردشت
نوع کاربری : مسکونی
منطقه : کلاردشت
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱-کاشت میلگرد
۲-اجرای دیوار برشی
۳-طراحی مقاوم سازی ساختمان


مقاوم سازی با دیوار برشی

اجرای دیوار برشی

مقاوم سازی با اجرای دیوار برشی

تماس با ما