شماره تماس
021-22096227
پروژه ی اضافه کردن کنسول به ساختمان

پروژه ی اضافه کردن کنسول به ساختمان

پروژه ی اضافه کردن کنسول به ساختمان بتنی 

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : کرج
ایرادهای موجود در سازه :
۱- تغییر نقشه ی سازه
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱- اضافه کردن کنسول به سازه
۲- طراحی کنسول ساختمان
۳- اجرای کنسول در ساختمان
۴- اضافه کردن بنا
۵- کاشت میلگرد 
۶- کاشت بولت
۷- اجرای پلیت نما
۸- اتصال کنسول فولادی به سازه ی بتنی 
افزودن کنسول به سازه ی بتنی

اضافه کردن کنسول به ساختمان

اضافه کردن کنسول به ساختمان بتنی

طراحی کنسول برای ساختمان بتنی

تماس با ما