شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی کرج

پروژه ی مقاوم سازی کرج

ترمیم و تقویت تیرهای بتنی با FRP


نوع کاربری : مسکونی
منطقه : کرج - ملارد
ایرادهای موجود در سازه : 
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
ترمیم بتن 
مقاوم سازی تیرهای بتنی با الیاف frp
مقاوم سازی تیرهای بتنی با الیاف frp

ترمیم بتن تیر - کرج

تعمیر بتن تیر - کرج

تقویت تیرهای بتنی - مقاوم سازی کرج

تماس با ما