تقویت و مقاوم سازی سقف و دال های بتنی

تقویت و مقاوم سازی سقف و دال های بتنی

تقویت و مقاوم سازی سقف و دال های بتنی

روش های مقاوم سازی و تقویت سقف و دال 

سقف و دال بتنی وظیفه ی تحمل بارهای افقی ساختمان را دارد ، به همین دلیل باید از مقاومت کافی برخودار باشد . کمبود مقاومت سقف و دال و هرگونه آسیب ایجاد شده در این بخش عموما در فضاهای مجاور راه پله ،‌ دیوارهای برشی و بازشوها نمایان می گردد . جهت مقاوم سازی ساختمان و بهسازی لرزه ای سازه بصورت موضعی ، ‌تقویت و مقاوم سازی سقف و دال از سهولت بیشتری نسبت به مقاوم سازی سایر اعضای ساختمان برخوردار است . 
روش های مختلف تقویت و مقاوم سازی سقف بطور خلاصه شامل موارد ذیل می باشد :
۱- ترمیم و تعمیر موضعی دال
۲- افزایش ضخامت دال
۳- افزودن تیرک فولادی به دال
۴- افزودن نوارهای فولادی به اطراف دال
۵- مقاوم سازی محل اتصال دال به دیوار برشی
۶- مقاوم سازی سقف و دال با FRP