آزمایش میلگرد 

آزمایش میلگرد با هدف تعیین میزان کیفیت میلگرد و بررسی ویژگی‌های آن انجام می‌شود. به کمک آزمایش میلگرد می‌توان مناسب ترین میلگرد جهت اجرای عملیات کاشت میلگرد را انتخاب کرد. برای آگاهی از مشخصات میلگرد تولید شده و تطابق آن با استانداردهای موجود انواع آزمایش میلگرد را اجرا کرد و براساس نتایج آن تصمیم گرفت.
آزمایش های میلگرد عمدتا براساس مشخصات مورد نیاز موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه شده است. ضمنا در مورد برخی از آزمایش های میلگرد تدوین نشده است. می توان از استانداردهای بین المللی استفاده کرد. 
 
آزمایش میلگرد

آزمایش خستگی میلگرد

بطور کلی زمانی که میلگردهای فولادی تحت فشار زیاد و غیرعادی قرار می‌گیرند  دچار شکسست می‌شوند. اما در بسیاری از موارد ممکن است علی رغم قرارگیری میلگردها تحت تنش باز هم دچار شکست نشوند و تا مدت ها پایداری خود را در برابر تنش حفظ کنند. برای تشخیص چنین میلگردهایی از آزمایش خستگی بتن استفاده می شود.
هنگامی که میلگردها در معرض تنش قرار می گیرند، ذرات تشکیل دهنده ی آنها دچار لغزش می شوند اما همچنان پایداری خود را حفظ می کنند و در ظاهر هیچ تغییری در آنها قابل رویت نمی باشد اما در صورتی که تنش وارد شده ادامه پیدا کند، در بدنه ی میلگرد ترک های ریز ایجاد می شود و با گذشت زمان این ترک ها گسترش می یابند تا در نهایت منجر به شکستگی میلگردها می شود. از آزمایش خستگی میلگرد برای میلگردهایی که طی بتن ریزی دچار خمیدگی می شوند نیز استفاده می گردد. 
 

آزمایش کشش میلگرد 

آزمایش کشش میلگرد کاشته شده به بررسی قابلیت انعطاف پذیری، خاصیت الاستیک، نقاط تسلیم و میزان مقاومت میلگرد در برابر شکنندگی می پردازد. تست کشش میلگرد کاشته شده با استفاده از دستگاه کشش میلگرد به شکل هیدرولیکی و مکانیکی بررسی می‌شود. دستگاه های تست کشش میلگرد قابلیت استفاده به روی نمونه هایی تا قطر ۴۰ میلی متر را دارند. بطور کلی آزمایش تست کشش میلگرد با هدف تعیین استحکام و مقاومت کششی میلگردها انجام می شود. پس از تعیین طول مشخص میلگرد آنرا در دستگاه آزمایش میلگرد قرار می دهند و اعمال نیروی کششی به آنرا آغاز می کنند. این بارگذاری نیروی کششی تا هنگامی که ناظر افزایش سریع طول نمونه را مشاهده کند، ادامه خواهد یافت. میزان نیرو در لحظه ی گسیختگی، تاب گسیختگی میلگرد را نشان می دهد.
 

آزمایش خوردگی میلگرد

بطور کلی در صورتیکه خوردگی میلگردها تنها منجر به پوسته پوسته شدن سطح آنها شده باشد و زنگ زدگی میلگرد در بتن عمیق نباشد، استفاده ی آنها بلامانع است اما پیش از آن ضروری است از طریق تست و آزمایش خوردگی میلگرد مشخصه و ویژگی های میلگردها را با ضوابط و استانداردهای کاشت میلگرد تطبیق داد و در صورت عدم مطابقت آنها با مقادیر تعریف شده و در نظر گرفتن کاهش احتمالی ضخامت پوشش بتنی میلگردها از بکار گیری آنها خودداری کرد. 
 

آزمایش خمش میلگرد

آزمایش خمش میلگرد می تواند به دو صورت آزمایش خمش سرد و خمش مجدد براساس استانداردهای ملی ایران اجرا شود. آزمایش خمش میلگرد به شکل سرد به روی میلگردهایی با حداقل قطر ۲۵۰ میلی متر که به طور مستقیم از خط تولید بدست می‌ آیند و فاقد هرگونه عملیات مکانیکی هستند، صورت می گیرد. در آزمایش خمش مجدد میلگرد، نمونه های میلگرد را تا زاویه ی نود درجه هم می کنند و پس از آن میلگردهای خم شده را طی ۳۰ دقیقه تا رسیدن به دمای ۱۰۰ درجه سیلیسیوس گرم می کنند سپس جهت خنک شده و رسیدن میلگردها به دمای محیط به آنها فرصت داده می شود. پس از رسیدن دمای میلگردها به دمای محیط آن ها را با نیروی پیوسته و یکنواخت به ۲۰ درجه ی سیلسیوس باز میگردانند. در صورتی که میلگردهای نمونه در آزمایش خمش مجدد دچار ترک خوردگی، شکست یا گسستی نشوند مس توان آنها را تایید کرد. برای تایید میلگرد در تست خمش میلگرد، عدم ایجاد ترک،‌ شکستگی و سایر آسیب ها پس از قرارگیری آنها در معرض خمش ضروری است.

آزمایش خمش میلگرد
 

انواع آزمایش میلگرد

برخی از رایج ترین آزمایش های میلگرد عبارتند از : 
آزمایش میله چرخان میلگرد
آزمایش خستگی میلگرد با میله ارتعاشی
آزمایش خستگی میلگرد تحت کشش و فشار 
آزمایش کشش میلگرد 
 

تست میلگرد 

امروزه بیشتر اجزای سازه از بتن ساخته شده است. ماهیت بتن به گونه ای است که از مقاومت کششی پایینی برخوردار است به همین دلیل جهت افزایش مقاومت بتن آنها را با میلگرد و آرماتور مسلح می کنند. برای تشخیص میزان مقاومت میلگردهای بکار رفته در بتن و تطبیق مشخصه های میلگردهای فولادی با استانداردهای موجود از تست میلگرد استفاده می شود. 
 

آزمایش استاندارد میلگرد 

آزمایشات استاندارد میلگرد شامل آزمون هایی است که عمدتا براساس ویژگی ها و آزمایش های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تنظیم شده است. در مواردی که استانداردهای ملی ایران در مورد برخی از آزمایش های استاندارد میلگرد تدوین نشده باشد می توان از استانداردهای بین المللی استفاده کرد. برخی از آزمایش های استاندارد میلگرد عبارتند از : 
آزمایش کششی میلگرد
آزمایش پیوستگی میلگرد با بتن 
آزمایش وصله های جوش شده میلگرد
آزمایش خستگی میلگرد
آزمایش تعیین ترکیب شیمیایی میلگرد 
آزمایش سنجش ابعاد و وزن 
 

جواب آزمایش میلگرد 

جواب و نتایج حاصل از آزمایش میلگرد در یک جدول ثبت می گردد. جواب آزمایش میلگرد و تفسیر نتایج آزمایش میلگرد اطلاعات مهمی را در اختیار ما می گذارد. این اطلاعات عبارتند از : 
۱)حد جاری شدن: حد جاری شدن در نتایج آزمایش میلگرد عموما یک تنش قراردادی است که برای کلیه فولادها قابل مقایسه است. 
۲)مقامت کششی: مقاومت کششی را محاسبه تنشی که از تقسیم بار حداکثر وارده به نمونه بر سطح مقطع آن بدست می آورند. 
۳)ازدیاد طول نسبی: مقدار افزایش طول نمونه را پس از گسیختگی با کنارهم قرار دادن دقیق دو بخش از نمونه و اندازه گیری فاصله نشانه هایی که از پیش بر روی نمونه گذارده شده اند، بدست می آورند. 
۴)تقلیل سطح مقطع گسیختگی: مقدار تقلیل سطح مقطع گسیختگی و ضریب آن در آزمایش میلگرد با کنار هم قرار دادن نمونه گسیخته شده و اندازه گیری قطر در کوچکترین مقطع، تعیین می گردد. 
۵)محاسبه حد ارتجاعی: با استفاده از قانون حرکت می توان مقدار حد ارتجاعی را در قسمت خطی منحنی تنش-تغییر محاسبه کرد. 
 

آزمایش بتن و میلگرد 

بهتر است آزمایش بتن و آزمایش میلگرد بطور همزمان انجام شوند بدلیل اینکه عموما میلگردهای فولادی با هدف مقاوم سازی ساختمان بکار می روند و تاثیر آن در مقاومت بتن نشان داده می شود. بنابراین در صورتی که یکی از آنها موفق به اخذ تاییدیه نشود، صحت دیگری نیز رد خواهد شد. 

 

تفسیر نتایج آزمایش میلگرد 

برای تفسیر نتایج آزمایش میلگرد از نرم افزارهای هوشمند استفاده می شود. در تفسیر آزمایش میلگرد با استفاده از نرم افزارهای مخصوص مقادیر ازدیاد طول میلگردها و کلیه رفتارها مقاطع طی تست میلگرد به شکل ورودی در جداول قرار داده می شوند و در نهایت مطابق با اصول استانداردها به تحلیل جواب تست میلگرد می پردازند. 
 

هزینه آزمایش میلگرد 

براساس موارد ذکر شده در ارزیابی سازمان برنامه و بودجه، هزینه آزمایش های میلگرد نسبت به هزینه ی کلی ساختمان تنها ۴ درصد خواهد بود. به همین دلیل توصیه می شود با عنوان مزایا و اثرات مثبت انجام آزمایش های میلگرد کارفرمایان ساختمان را به انجام آزمایشات میلگرد سوق داد. 

 
تماس با ما