مقاوم سازی با استفاده از دیواربرشی و بادبند

مقاوم سازی با استفاده از دیوار برشی


مزایای و معایب اجرای مقاوم سازی با دیوار برشی به شرح زیر است

مزایای مقاوم سازی با دیوار برشی :

  1. مقاوم سازی با دیوار برشی خسارت به سایر عناصر را کاهش میدهد .
  2. امکان انجام مقاوم سازی با دیوار برشی در فضای محدود وجود دارد .
  3. دیوار برشی شکل پذیری بالایی دارد .
  4. دیوار برشی پس از ترکهای فراوان همچنان می تواند بارای ثقلی را تحمل کند
  5. تحت تاثیر باد و زلزله تغییرات جانبی کمتری در آن رخ می دهد در نتیج ساکنین در آن ساختمان آرامش بیشتری دارند .
  6. مقاوم سازی با دیوار برشی سبب کاهش چشمگیر ابعاد ستون ها و پل ها می شود .
معایب مقاوم سازی با دیوار برشی :
  1. در مقاوم سازی با دیوارهای برشی در صورت طراحی نامناسب امکان شکست این دیوارها وجود دارد .
  2.  بکار بردن دیوارهای برشی در مقاوم سازی ساختمان سبب افزایش آرماتورهای تقویتی در فونداسیون می شود .
  3. در صورت عدم تخمین صحیح تعداد دیوارها و قرار گیری نامناسب , نیروهای بالا رانش ایجاد می شود .
مقاوم سازی ساختمان بتنی با استفاده از دیوار برشی
تماس با ما