آزمایش تست PULL-OFF پول آف :

برای انجام آزمایش PULL OFF پول آف در سطح مقاوم سازی شده با frp ، آئین نامه های زیادی وجود دارد اما مهم ترین آن ها برای انجام تست PULL OFF آئین نامه ی ASTM D4S41 می باشد .
تست PULL OFF یکی از آزمایش های بررسی و اندازه گیری میزان چسبندگی الیاف FRP  اف آر پی به سطح بتن در مقاوم سازی ساختمان می باشد . مصالح بتنی و ابزارهای مهندسی استفاده شده بر روی نتایج نهایی حاصل از آزمایش تاثیر می گذارد . بررسی ها نشان می دهد در تست PULL OFF تنش کششی بیشترین مقدار را نسبت به تنش برشی دارد .

هدف از انجام تست PULL OFF  (پول آف) چیست ؟
تست PULL OFF  چند نتیجه ی مهم در مورد عضو مقاوم سازی شده را در اختیار می گذارد که در ادامه به آن اشاره شده :
1- نتایج تست PULL OFF  نشان می دهد FRP نصب شده حداکثر چه مقدار نیرو را می تواند کند به عبارتی دیگر ، تست PULL OFF بیانگر میزان بیشترین فشاری است که الیاف و مصالح در آن دچار آسیب می شوند و از یکدیگر جدا می گردند .
2- تست PULL OFF  پول آف شیوه جدا شدن و آسیب مصالح را نشان می دهد که به کمک نوع آسیب  مشخص می شود کدام بخش از FRP دارای نصب و اجرای ضعیف بوده است .

تجهیزات مورد نیاز در تست PULL OFF (پول آف) :

برای رسیدن به نتایج دقیق و قابل مقایسه در تست PULL OFF  (پول آف) ، تمامی ابزار مورد استفاده و زیرسازی کار در طی تمام مراحل باید یکسان باشد و در صورت استفاده از ابزار متفاوت و عدم تشابه سطح زیر کار ، نتایج بدست آمده دقیق و قابل قیاس نمی باشد.


وسایل تست PULL OFF  (پول آف) :

1- دالی DULLY
2- چسب اپوکسی مخصوص دالی
3- جک مخصوص PULL OFF  (پول آف)
4- استوانه ی کاتر
در ادامه به اختصار به توضیح هر یک از این تجهیزات می پردازیم 

1- دالی DULLY  : ابزار دالی در تست PULL OFF  وسیله ای است که برای انجام آزمایش به سطح FRP به وسیله ی چسب اپوکسی متصل می شود و بدلیل شکل ویژه ی آن برای انجام تست PULL OFF بسیار مناسب می باشد .

2- جک مخصوص PULL OFF  : در تست PULL OFF  جک مخصوص به عنوان یک فعال کننده به دالی وصل می شود . در این تست بار کششی توسط جک مخصوص و به کمک دالی به سطح FRP وارد می شود . در آزمایش PULL OFF  ، جک های مخصوص قادر به دخیره سازی حداکثر میزان فشار کششی به کمک دیتا لاگر های خود می باشند .

3- استوانه ی کاتر PULL OFF  : استوانه ی کاتر در تست PULL OFF (پول آف) ، یک استوانه است که درون آن تو خالی می باشد و به دلیل داشتن لبه های برنده برای برش استفاده می شود .

آزمایش PULL OFF | تست پول آف


مراحل انجام تست PULL OFF  (پول آف) :

مراحل انجام تست PULL OFF برای اندازه گیری حداکثر نیروی کششی قابل تحمل توسط FRP  و بررسی اجراء درست سیستم مقاوم سازی با FRP از طریق تحلیل مکانیسم گسیختگی FRP اف آر پی به شرح زیر است :

1- آماده سازی سطح FRP (زیرسازی) :
اولین مرحله ی تست PULL OFF ، آماده سازی سطح FRP است . آماده سازی سطح FRP شامل تمیز کردن سطوح زیرکار و زدودن تمام آلودگی ها ، چربی ها و گرد غبار می باشد . برای انجام آزمایش PULL OFF سطح FRP  باید عاری از هرگونه آلودگی باشد .
در صورت آلودگی سطح FRP  ، دالی به خوبی به آن متصل نمی شود و هنگام انجام آزمایش مکانیسم گسیختگی بین سطوح FRP و دالی رخ می دهد .

2- آماده سازی دالی :
وسیله ی دالی مخصوص PULL OFF پیش از انجام آزمایش باید مانند سطوح FRP و زیرساز کاز کاملا تمیز شود . دالی باید عاری از هرگونه آلودگی یا ذرات اضافه باشد تا در طی آزمایش به خوبی به سطح FRP متصل شود و حین انجام تست از سطح مورد نظر جدا نشود .

3- آماده سازی چسب اپوکسی :
چسب اپوکسی بکار رفته در تست PULL OF (پول آف) باید با میزان اختلاط 1-1 آماده شود . پس از اختلاط چسب اپوکسی ، این چسب نهایتا تا ۹۰ دقیقه ماندگاری و دوام خود را حفظ می کند.

4- اتصال دالی به سطح FRP :
در این مرحله پس از اطمینان از آماده بودن سطح FRP و دالی اقدام به چسباندن آنها می کنیم . برای شروع چسب اپوکسی PULL OFF را روی سطح آماده سازی شده و تمیز FRP می زنیم و بعد از اینکه مقدار ضخامت چسب روی FRP به حدود 1 میلی متر رسید اقدام به نصب دالی روی این محل می کنیم . دالی را با احتیاط روی چسب از قبل آماده شده قرار می دهیم و محکم می کنیم ، برای اتصال بهتر دالی روی سطح FRP ، یک قطعه سنگین روی آن می گذاریم و سپس چسب اپوکسی اضافی در اطراف بخش مورد نظر دالی را تمیز می کنیم .

تست PULL OFF | آزمایش FRP


تست PULL OFF  :

زمان عمل آوری چسب دالی حدود 7 الی 10 دقیقه می باشد ، پس از گذشت این زمان می توان عملیات آزمایش تست PULL OFF برای FRP را آغاز کرد . برای شروع باید الیاف FRP اطراف دالی و بتونه و بخش های زیر FRP را با استفاده از استوانه کاتر برشی دهیم و به سطح بتن برسیم . بعد از رسیدن به ناحیه سطح بتن ، به کمک فعال کننده یا Actuator  وصل شده به دالی شروع به کشیدن دالی با جک مخصوص می کنیم . در نهایت با بررسی و تحلیل نحوه ی جدا شدگی می توان نتایج نهایی آزمایش را اعلام کرد .

-نتایج تست PULL OFF :
نتایج تست PULL OFF اهمیت زیادی در ساختمان مقاوم سازی شده با FRP دارد . در واقع یکی از اهداف اصلی از مقاوم سازی ساختمان با FRP ، اندازه گیری حداکثر نیروی چسبندگی قابل تحمل توسط FRP است . همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم یکی از اهداف تست PULL OFF نیز آزمایش اندازه گیری حداکثر نیرویی است که برای FRP نصب شده قابل تحمل است ، در واقع این آزمایش بیشترین مقدار نیرویی که الیاف FRP در آن ها دچار گسیختگی می شوند و مصالح  از یکدیگر جدا می شوند را نشان می دهد .
به همین جهت انجام تست PULL OFF (پول آف) درتمام سازه هایی که بوسیله FRP تقویت شده اند ، لازم است . برای مثال ممکن است حداکثر نیروی کشی قابل تحمل و تصور شده هنگام طراحی مقاوم سازی با آنچه توسط  آزمایش نشان می دهد مقدار متفاوتی باشد .
یکی دیگر از اهداف ذکر شده از این آزمایش نمایش نحوه ی جدا شدن مصالح FRP (مکانیسم گسیختگی FRP) می باشد که درذیل به توضیح نحوه گسیختگی و نتایج آن می پردازیم .

الف ) نتیجه جدا شدن چسب اپوکسی از دالی :
1- وجود آلودگی روی دالی یا الیاف FRP و عدم آماده سازی صحیح سطوح و ابزار
2- عدم اتصال صحیح چسب به دالی و FRP
3- چسب اپوکسی نامرغوب

ب ) نتیجه ی جدا شدن الیاف FRP از سطح بتونه یا جدا شدن بتونه از سطح بتن :
1- عدم نصب و اجرای صحیح الیاف FRP
2- کیفیت پایین چسب اپوکسی FRP و الیاف FRP

ج) نتیجه ی پدیدار شدن آسیب در بتن :
1- این نتیجه ، نتیجه مورد نظر و مناسب می باشد ، بدلیل اینک نشان دهنده ی نصب و اجرا صحیح FRP است . گسیختگی بتن در آزمایش PULL OFF نشان می دهد ضعیف ترین بخش مورد نظر همان ناحیه ی بتن است
.

قیمت تست PULL OFF  :

برای اطلاع از قیمت تست PULL OFF و اجرای تست PULL OFF و سایر آزمایشات اندازه گیری مقاومت بتن ، توسط تیم متخصص شرکت ساختمانی آشیان پی ، با شماره های موجود در سایت تماس بگیرید .
 
تماس با ما