آزمایش اسکن میلگرد

آزمایش اسکن میلگرد

آزمایش اسکن میلگرد

آزمایش اسکن میلگرد (آرماتور)

آزمایش اسکن میلگرد با هدف تشخیص محل میلگرد و ضخامت پوشش بتنی میلگرد با استفاده از اسکنر میلگرد و از طریق روش های الکترومغناتیسی می باشد . ضمنا آزمایش اسکن میلگرد یکی از راهکارهای تشخیص نواقص درون بتن می باشد . از آزمایش اسکن میلگرد علاوه بر یافتن میلگرد فولادی می توان جهت تخمین محل وجود آرماتور ها ، رشته های فشار کششی ، لوله ها یا سایر المان های سازه ای و غیر سازه ای نیز استفاه کرد . لازم بذکر است که در گذشته و پیش از ظهور اسکنرهای میلگرد برای اسکن کاشت میلگرد جهت تشخیص و بررسی میلگردهای فلزی درون سازه ای که بتن ریزی آن به پایان رسیده است به ناچار از عملیات تخریب بتن و سونداژ استفاده میشد و علاوه بر ایجاد ترک در بخش های مجاور ناحیه ی سونداژ ، آسیب زیادی نیز به سازه وارد می شد . تخریب بتن و سونداژ آن معایب بسیار دارد که یکی از آنها محدودیت در تکرار این آزمایش می باشد چراکه هربار انجام تخریب و سونداژ بتن مقداری آسیب به آن بخش سازه وارد می کند و در صورت تخریب و سونداژ بتن به کرات و در نواحی مجاور در نهایت سازه را با آسیب جدی مواجه می کند .
ضمنا حتی در صورت عدم حصول اطمینان پس از انجام عملیات از نتایج آزمایش امکان تخریب و سونداژ بخش دیگری از بتن بدلیل مخرب بودن آزمایش وجود ندارد .
با گذر زمان و ورود اسکنرهای میلگرد جهت آزمایش اسکن میلگرد به دنیای مهندسی مشکلات موجود در این زمینه حل شدند . دستگاه های اسکن میلگرد امکان تکرار آزمایش به دفعات نامحدود بدون وارد کردن آسیب به سازه را در اختیار کارشناسان قرار میدهد یعنی در صورت عدم اطمینان از نتیجه یا در برخی موارد برای تطابق آرماتور بندی اجرا شده با آنچه در نقشه موجود است بدون هیچگونه محدودیت می توان به اطلاعات مورد نیاز بدون آسیب به ساز و انجام آزماش مخرب دست پیدا کرد . طی آرمایش اسکن میلگرد اطلاعاتی در خصوص محل قرارگیری میلگرد ،‌فاصله میلگردها از هم ، عمق کاشت میلگرد مورد نظر و حتی در برخی موارد به قطر میلگرد نیز می توان دست یافت . 
دستگاه اسکن میلگرد عموما برای تشخیص و شناسایی میلگردهای طولی و عرضی موجود در ستون ها و تیرها بعلاوه ی مش بندی دیوارها و سقف استفاده می گردد . 
 

تست اسکن میلگرد 

جهت برقراری سهولت در حرکت تراولر روی سطوح ، سطح بتن را باید به دقت پاکسازی کرد و لازم است سطوح مربوطه عاری از هرگونه مواد اضافی ساختمانی و بدون نازک کاری باشد ضمنا لازم است سطح بتن صاف و بدون اختلاف سطح باشد . سر دستگاه (پراپ) به روی سطح بتن حرکت میکند و به دلیل وجود آوردن القا مغناتیسی مانند یک حلقه مغناتیسی در یک میدان عمل میکند . دستگاه جریان های الکتریکی را به دستگاه می فرستد و در صورتی که در سر راه یک میلگرد وجود داشته باشد ، جریان مغناتیسی قطع میگردد سپس دستگاه نیز بدلیل تشخیص تغییر جریان الکتریکی های ارسالی به دستگاه متوجه حضور میلگرد در مسیر می گردد و با در نظر داشتن برخی وارامترها ، موقعیت میلگرد را نسبت به دستگاه تخمین میزند . هنگامی که سر دستگاه (پراپ) دقیقا بر روی میلگرد واقع شود ، جریان مورد نظر به دستگاه فرستاده می شود و در نمایشگر دستگاه وجود یک رشته میلگرد تایید می گردد. . 
علاوه بر این دستگاه اسکن میلگرد مقدار پوشش بتنی میلگرد موجود در سطح میلگرد را نمایش می دهد.

دستگاه اسکن میلگرد 

دستگاه های اسکن میلگرد عموما متشکل از دو قسمت اصلی پاپ و صفحه ی نمایشگر است که برای سادگی در به حرکت در آوردن پراپ بر روی سطوح آنها را بر یک تراولر سوار می کنند ، اسکن میلگرد و آرماتور توسط اسکنرها بر مبنی القای پالس مغناتیسی استوار است . هنگام کار با دستگاه های اسکنر میلگرد و همچنین تحلیل و بررسی حاصل از اسکن میلگرد باید محدودیت های ناشی از پوشش میلگرد ها ، نحوه ی آرایش میلگردها در اعضای سازه ، حداقل فواصل میلگردها و آرماتورها از یکدیگر ،‌سایز میلگرد و ....را در نظر گرفت و در نتایج آزمایش لحاظ کرد . 
 

کاربرد آزمایش اسکن میلگرد 

آزمایش های اسکن میلگرد و آرماتور تست های دقیقی است که کاربردهای زیادی دارد و می تواند اطلاعات بسیار مفیدی و بعضا تاثیرگذار در حیات سازه را در اختیار ما بگذارد لذا ضرورت دارد تا آزمایش های اسکن میلگرد و تحلیل نتایج حاصل از آن ها توسط مهندسین و کارشناسان با تجربه و دارای معلومات کافی انجام پذیرد تا بتوان از نتایج بدست آمده استفاده ی لازم را به عمل آورد . 
همانطور که پیش تر به آن اشاره شد آزمایش اسکن میلگرد کاربردهای فراوانی دارد از جمله مهم ترین و اصلی ترین کاربرد آنها یافتن موقعیت دقیق میلگردها می باشد . اهمیت این موضوع تا حدی است که در برخی پروژه ها می تواند یکپارچگی سازه تحت الشعاع قرا دهد و ساختمان را دچار گسیختگی کند . بویژه در زمان برش بتن یافتن جایگاه اصلی میلگردها و آرماتور ها اهمیت ویژه ای دارد و در صورت عدم اسکن میلگرد امکان وارد شدن خسارت جدی به سازه وجود دارد . 
اسکن میلگرد در پروژه های مقاوم سازی ساختمان نیز بسیار مهم و کاربردی است ، در واقع هنگام بهسازی لرزه ای سازه به کمک آزمایش اسکن میلگرد می توان خوردگی میلگرد در بتن را تشخیص داد سپس اقدام به ترمیم بتن و تقویت آنها کرد .