افزایش طبقات ساختمان

افزایش طبقات ساختمان

افزایش طبقات ساختمان

افزایش طبقات  

افزایش تعداد طبقات سازه یکی از نیاز های مرسوم در سطح کلان شهرها می باشد که عموما بعد از اقدام به اخذ تاییدیه از دارات مربوطه و شهرداری برای اضافه کردن طبقات به ساختمان می توان با صلاحدید و تایید مهندس ناظر و قابلیت های سازه ی موجود نسبت به اجرای آن اقدام کرد . عموما هنگام افزایش طبقات ساختمان مالکین یا پیمانکاران با موانع مختلفی اعم از قانونی یا فنی مواجه می شوند ، حفظ استحکام و مقاومت سازه حین افزودن ظبقات و عدم آسیب پذیری آنها علاوه بر موانع قانونی یکی دیگر از علل های عدم تایید از جانب مهندسین ناظر یا سازمان های مربوطه می باشد . سازه به دلالیل مختلفی مثل تغییر کاربرد ، افزایش تعداد طبقات ، ناکافی بودن مقاومت بتن و ضعف های موجود در مراحل طراحی و اجرا نیازمند اجرای عملیات مقاوم سازی ساختمان خواهد بود. کارشناسان و مهندسین شرکت ساختمانی آشیان پی با داشتن تخصص لازم در حیطه ی فنی و اجرایی و مدارک قانونی مربوطه ،‌علاوه بر ارائه ی طرح تقویت و بهسازی لرزه ای سازه قابلیت اخذ تاییدیه از مراجع قانونی مربوطه را نیز دارند . برای افزایش طبقات لازم است تا مقاومت المان ها و عناصر اصلی سازه به دقت بررسی گردد و در صورت عدم وجود استحکام کافی عملیات تقویت ساختمان انجام گیرد .
 

اضافه کردن طبقه به ساختمان 

یکی از راه کارهای نوین بهسازی لرزه ای سازه علاوه بر انواع روش های مقاوم سازی موجود ،‌ استفاده از الیاف کامپوزیتی در سیستم مقاوم سازی با FRP می باشد .
استفاده از الیاف FRP از نظر اقتصادی نیز یک راهکار مقرون به صرفه است با استفاده از این روش می توان رفتار لرزه ای عناصر اصلی سازه را بهبود بخشید و ضعف های سازه را جهت افزایش تعداد طبقات ساختمان اصلاح کرد . مهم ترین مزیت ورق های FRP افزایش ظرفیت بارگذاری و ارتقا سختی اجزای سازه است . باید توجه داشت روشی که برای مقاوم سازی ساختمان موجود پیش از افزایش تعداد طبقات انتخاب می گردد ، دارای سیستم سبکی باشد و بار مرده ی زیادی به ساختمان اضافه نکند ضمنا در عین حال کارآمدی لازم را داشته باشد . مقاومت کافی در باربر نیروهای جانبی یکی از گزینه های یک سیستم مقاوم سازی مطلوب می باشد ، تا نسبت به استحکام بنای موجود ، تعداد طبقات ساختمان را حداقل یک طبقه افزایش داد  . در صورتی که با توجه به نظر مهندسین و کارشناسان مربوطه ساختمان مورد نظر از ظرفیت باربری و استحکام کافی برخوردار باشد می توان در ادامه طبقات بیشتری به آن اضافه کرد. شرکت ساختمانی آشیان پی با سالها تجربه در امر مقاوم سازی ساختمان پس از بازدید از پروژه و بررسی سازه ی موجود ، نقشه ها ، محاسبات مربوطه و انجام آزمایش های لازم با توجه به میزان استحکام ، سختی سازه و ظرفیت باربری آن نسبت به افزایش تعداد طبقات مورد نظر اقدام به ارائه ی بهترین طرح مقاوم سازی برای افزایش استحکام سازه می کند .