میراگر چیست

میراگر چیست

میراگر چیست

مقاوم سازی با میراگر


میراگر یکی از انواع روش های مقاوم سازی ساختمان و یک سیستم لرزه ای در سازه ها و ساختمان ها می باشد که در هنگام وقوع زلزله عمل می کند و در تحمل بارهای استاتیکی نقشی ندارند , مقاوم سازی ساختمان با میراگر یا دمپر بر پایه ی افزایش ضریب میرایی ساختمان بنا شده است , جالب است بدانید سازه ها عموما ۵% میرایی بحرانی را تامین می کنند اما با استفاده از میراگرهای لرزه ای در کنار المان های باربر جانبی یا اتصالات سازه ای می توان میرایی سازه را تا بیش از ۵۰% درصد افزایش داد .
مهم ترین تاثیر میرایی با کاهش دامنه نوسان و پاسخ ساختمان نسبت به نیروهای وارده می باشد . مقاوم سازی با میراگر باعث کاهش جا به جایی کلی سازه , شتاب پاسخ و تغییر مکان جانبی طبقات داخلی می شود و در نتیجه کاهش خسارات سازه ای وغیر سازه ای را در پی خواهد داشت .
هدف اصلی میراگر جلوگیری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه است .
سیستم های جاذب یا به اصطلاح مستهلک کننده انرژی سبب جذب انرژی حاصل از حرکات نیرومند زمین می شود و به سازه اجازه نمی دهد و وارد ناحیه غیر خطی گردد .
این عمل باعث مقاومت سازه ها در برابر زلزله های شدید می شود و احتمال فرو ریزش سازه در برابر این زلزله ها به شدت کاهش میابد .
میراگرها را حتی می توان بصورت ترکیبی با سایر روش های تقویت سازه های بتنی نظیر مقاوم سازی با frp در ساختمان بکار برد .

مقاوم سازی با میراگر
                     نمونه ی یک میراگر هیدرولیک


-میراگرها در چه مکان هایی استفاده می شوند ؟

میراگرها (اتلاف کننده های انرژی) ممکن است در مهاربندی ها , اتصالات و اجزای غیر سازه ای و یا دیگر مکان های مناسب در ساختمان های موجود قرار داشته باشند .     کاربردی ترین و ساده ترین مکان استفاده از آنها در مهاربندها می باشد که می توان از آنها در تمام طبقات سود برد .
 

-مشکلات استفاده از میراگر چیست ؟

میراگرها را حتی می توان بصورت expose یا آشکار نیز استفاده کرد زیرا در بسیاری از آنها ملاحظات زیبایی و معماری نیز در نظر گرفته شده از این رو مشکلات معماری که تصور می شود در ساختمان مقاوم سازی شده با میراگر پیش بیاید ، رخ نمی دهد .
 
بر اساس طبیعت استهلاک انرژی زلزله این سیستم های کنترل به سه دسته تقسیم می شود :
1-کنترل فعال
2-کنترل غیر فعال
3-کنترل نیمه فعال

در این بخش به توضیح مختصری درباره ی هر کدام می پردازیم ;

-سیستم های فعال میراگر:
به طور کلی در این سیستم می توانیم در خلاف جهت نیروهای وارد شده به سازه با نصب المان های مخصوصی روی سازه نیروهایی را به آن وارد کنیم . کنترل این سیستم نیازمند محاسبات پیچیده است .

-سیستم ای غیر فعال میراگر: در این سیستم هر واکنش سیستم متناسب با مقدار کنش وارد شده به آن است.

-سیستم نیمه فعال (دوگانه) میراگر: در نگاه اول تصور می شود که این نوع سیستم از سایر سیستم ه در مقاوم سازی با میراگر کامل تر و بهتر است . اگر از دو سیستم فعال و غیر فعال به صورت همزمان استفاده کیم , سیستم دوگانه بوجود می آید اما با کمی دقت متوجه می شویم که مثلا اگر سیستم فعال نیرویی را در جهتی که به پایداری سازه کمک می کند به سیستم وارد کد و انرژی این نیرو توسط سیستم غیر فعال مهار شود , تضاد در سیستم بوجود می آید .
 
مقاوم سازی ساختمان با استفاده از میراگر
 انواع روش های مقاوم سازی ساختمان