ترمیم بتن اکسپوز

ترمیم بتن اکسپوز

ترمیم بتن اکسپوز

ترمیم بتن اکسپوز 

بتن اکسپوز بتنی است که سطح نهایی کار در آن ، همان سطح بتن است و بر بروی سطح نهایی بتن هیچ گونه پوشش دیگری اجرا نمی گردد به همین جهت به آن بتن نمایان یا بتن اکسپوز یا بتن نمایان گفته می شود . بدلیل اینکه سطح نهایی بتن نمایان است و هیچگونه مصالح دیگری به عنوان پوشش روی آن اجرا نمی شود لازم است سطح بتن صاف و عاری از هرگونه تخلیل ، کرمو شدگی یا هرگونه آسیب دیگری باشد ، به همین جهت اجرای بتن اکسپوز مستلزم رعایت اصول مربوطه در طراحی و اجرا می باشد تا ظاهر نهایی مورد نظر از کیفیت مطلوب برخودار باشد . بتن اکسپوز به عنوان یک سازه ی دکوراتیو دارای رنگ ها و بافت های مختلف است و بدلیل زیبایی معماری آن در بسیاری از سازه های مدرن یا شهری مثل : پل ها ، سدها ، زیرگذر و .... بکار می رود ، طبیعی است که در صورت وجود کوچکترین نقص در آن از زیبایی سازه کاسته می شود به همین دلیل در بین اکسپوز یکنواخت بودن بافت سطوح و رنگ سطوح در الویت قرار دارد . 
رعایت برخی نکات از قبیل : دقت کافی به نسبت های بکار رفته در طرح اختلاط بتن ، تراکم مناسب ، بکارگیری قالب های سالم برای جلوگیری از فرار سیره ی بتن ، شاقول مناسب ، اتصال مناسب قالب ها برای پیشگیری از تغییر مکان آنها حین بتن ریزی و .... همگی از عواملی هستند که با رعایت آنها می توان به بتن نهایی صاف ، یکنواخت و پرداخت شده دست یافت . 
 

نحوه ی ترمیم بتن اکسپوز 

آیا بتن اکسپوز قابل ترمیم است ؟ بله ، در واقع گاهی علی رغم وجود تمام تلاش ها برای رعایت دقت کافی در طراحی و اجرا و استفاده از مصالح با کیفیت ممکن است بتن دچار نواقصی شود که در نهایت نیازمند ترمیم بتن اکسپوز باشد ، لازم بذکر است بدلیل نمایان بودن سطح بتن اکسپوز عملیات ترمیم آن نسبت به سایر سازه های بتنی از ضرورت و حساسیت بیشتری برخوردار است . اساس ترمیم بتن اکسپوز مثل سایر عملیات ترمیم بتن می باشد و تنها تفاوت های جزیی با روش کلی اصلاح بتن ضعیف دارد که بدلیل ماهیت بتن اکسپوز است . همانطور که گفتیم بدلیل اینکه سطح نهایی در بتن اکسپوز فاقد پوشش دیگری می باشد از این رو نحوه ی ترمیم بتن باید به گونه ای باشد که هیچ تغییری در ظاهر نهایی بتن نسبت به حالت اولیه ی آن ایجاد نکند ، عموما در ترمیم بتن ها کیفیت مصالح بکار رفته و مواد ترمیم بتن در کنار بعد اقتصادی اجرای آن دارای اهمیت می باشد اما در ترمیم بتن اکسپوز علاوه بر اهمیت موارد ذکر شده ، عدم تفاوت در سطح بتن و تشابه رنگ در تمام مقاطع بتن اکسپوز نیز اهمیت دارد و می توان گفت فاکتور اساسی در نحوه ی ترمیم بتن اکسپوز می باشد ،‌ به بیان دیگر یکسان بودن نواحی ترمیم شده از نظر بافت و رنگ با بخش های ترمیم نشده در بتن اکسپوز مهم ترین مسئله ی مورد توجه است .
برای ترمیم بتن اکسپوز نما باید به محل آسیب ، ابعاد ،‌ضخامت و نحوه ی آسیب توجه کنیم چرا که هر کدام از آنها نیازمند رعایت الزامات و اجرای روش خاصی در ترمیم بتن اکسپوز می باشد . پس از اتمام کار نیز لازم است سطح مورد نظر به خوبی پرداخت و سابیده شود که دچار ناهمواری نباشد . برای ترمیم بتن اکسپوز و دستیابی به ظاهر مورد نظر می توان از سیمان سفید در ترکیب مخلوط بتنی که برای ترمیم در نظر گرفته شده ،‌استفاده کرد .