ترمیم بتن دیوار برشی

ترمیم بتن دیوار برشی

ترمیم بتن دیوار برشی

ترمیم بتن دیوار برشی 

اجزای بتنی سازه بدلیل ماهیت ماده ی بتن موجود در آن در اثر عوامل مختلف ممکن است از مقاومت کافی برخودار نباشند ، یکی از این اجزای بتنی دیوارهای برشی هستند که ممکن است بدلیل خطاهای طراحی و اجرایی و پیامدهای منفی عوامل مخرب محیطی نیازمند اجرای عملیات ترمیم بتن دیوار برشی باشند . روش های مختلفی برای ترمیم بتن ضعیف دیوار برشی وجود دارد که با در نظر گرفتن آسیب های وارد بر بتن ، عوامل محیطی و نحوه ی بهره برداری می توان مناسب ترین روش ترمیم بتن دیوار برشی را انتخاب کرد . همانند روش های موجود برای ترمیم بتن در تقویت سازه های بتنی ، راهکاری موجود برای ترمیم بتن دیوارهای برشی نیز هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و هریک از راه حل های ترمیم بتن دیوار برشی در نحوه ی اجرا متفاوت هستند . هنگام اجرای عملیات مقاوم سازی بتن لازم است محدودیت های موجود نیز درن ظر گرفته شود ، برخی از این پارامترهای تاثیر گذار عبارتند از : 

۱- میزان مقاومت فعلی بتن 
۲- نحوه ی بهره برداری از سازه 
۳- وضعیت آب و هوای محیط سازه 
۴- میزان رطوبت موجود 
۵- مقاومت مورد نظر کارفرما
۶- ابعاد و عمق آسیب وارد شده بر بتن 
۷- نوع آسیب بتن 
۸- مصالح و نیروهای در دسترس برای اجرای ترمیم بتن دیوار برشی 
 

روش های ترمیم بتن دیوار برشی 

۱- ترمیم بتن دیوار برشی با تزریق اپوکسی 
۲- ترمیم بتن دیوار برشی با ملات 
۳- ترمیم بتن دیوار برشی با چسب 
۴- ترمیم بتن دیوار برشی با بتن های پلیمری 
۵- ترمیم بتن دیوار برشی با پلی یورتان 
۶- ترمیم بتن دیوار برشی با شاتکریت 
۷- ترمیم بتن دیوار برشی با استفاده از بتن های پیش آکنده 
۸- ترمیم بتن دیوار برشی با استفاده از اپوکسی 
۹- ترمیم بتن دیوار برشی با استفاده از کریستال شونده ها 
 

نحوه ی ترمیم بتن دیوار برشی

بتن کم مقاومت و آسیب دیده طی عملیات ترمیم بتن دیوار برشی معمولا با عیوب و خرابی های ظاهری همراه است . هنگام ترمیم بتن دیوار برشی در ابتدا لازم است تا نواحی آسیب دیده و خراب از سطح بتن حذف شوند البته لازم بذکر است که بصورت کلی تخریب بتن طی عملیات ترمیم بتن دیوار برشی عموما باید تا آن طرف بخش لایه لایه شده در بتن دیوار صورت گیرد ، اما همچنان نظر کارشناسان پروژه در تخریب تنها بخشی از ناحیه ی آسیب دیده ی بتن دیوار برشی یا تخریب تمام نواحی خراب شده ی بتن دیوار حین انجام عملیات ترمیم بتن دیوار برشی موثر است . کلیه ی بخش های آسیب دیده ی بتن دیوار برشی از جمله نواحی سست و شن زده که شامل ساییدگی نیز می باشند قبل از استفاده از مواد ترمیم بتن دیوار برشی باید از سطوح پاکسازی شوند چرا که ممکن است علی رغم استفاده از مواد مناسب برای ترمیم بتن دیوار برشی بدلیل عدم اجرای صحیح آماده سازی سطوح کل عملیات ترمیم بتن دیوار برشی بی نتیجه شود . 
ضمنا لازم است هنگام ترمیم بتن دیوار برشی در مرحله ی برداشتن بتن دیوار از تجهیزات مناسب استفاده کرد بدلیل اینکه عدم دقت و استفاده از ابزار های ضربه ای نامناسب ممکن است منجر به گسترش آسیب بتن دیوارها و ایجاد ترک در مقیاس های کوچک در سطح دیوارها شود و در نهایت کاهش مقاومت کششی بتن دیوارهای برشی را بدنبال داشته باشد . در ادامه می توان باقی مانده ی بخش های آسیب دیده طی عملیات ترمیم بتن دیوار برشی را با تجهیزات مناسب پاکسازی کرد . 
تهمیدات لازم برای آماده سازی بتن دیوار ها باید به گونه ای باشد که تا جای ممکن از گسیختگی مواد ترمیم و بتن طی عملیات ترمیم بتن دیوار برشی جلوگیری کرد و ضمنا بافت سطح بتن آماده شده باید برای قرار گیری مواد ترمیم بتن دیوار برشی مناسب باشد . 
بدلیل آنکه یکی از مهم ترین مراحل در آماده سازی میلگردها باری ترمیم بتن دیوار حذف بخش های آسیب دیده است ، جهت پیشگیری از برش میلگردها و آسیب به آنها انجام آزمایش اسکن میلگرد در بتن پیشنهاد می گردد . جمع آوری اطلاعات مربوط به عمق و محل میلگرد در بتن از طریق آزمایش های غیر مخرب برای پیش گیری از آسیب رساندن به آنها بسیار موثر است . 
پس از آماده سازی سطوح بتن دیوار برای ترمیم بتن دیوار برشی می توان ملات را در محل های مورد نظر قرار داد . برای قرار دادن مواد ترمیمی روش های مختلفی وجود دارد که با در نظر گرفتن محدودیت های پروژه و مسائل اقتصادی ، بهترین روش انتخاب می گردد . با نظر کارشناسان می توان از بتن معمولی یا هر مواد ترمیمی دیگری برای ترمیم بتن دیوار برشی استفاده کرد . لازم بذکر است که نظر مهندسین با تحربه در انتخاب مواد ترمیمی برای ترمیم بتن دیوار برشی اهمیت زیادی دارد چراکه در برخی موارد استفاده از بتن معمولی برای ترمیم بتن دیوار برشی می تواند سبب افزایش میزان خرابی بتن گردد . 
موفقیت عملیات ترمیم بتن دیوار برشی وابسته به بکارگیری تهمیدات مناسب جهت برقراری اتصال مناسب بین مواد ترمیمی و بتن است .