خیز در دال

خیز در دال

خیز در دال

خیز دال

زمانی که دال ها و سقف های بتنی به عنوان یک عضو اصلی در سازه تحت فشار بارهای مرده و زنده قرار می گیرند می توانند به واسطه ی این فشار ها تغییر حالت دهند و دچار انحراف بشوند، تغییر شکل سقف ها و دال های سازه عموما منجر به ایجاد حداکثر تغییر شکل در مرکز دال می شود. خیز دال و سقف می تواند علاوه بر ایجاد مشکلاتی در بهره برداری از سازه سبب ایجاد تغییرات در اجزای غیر سازه ای ساختمان مثل خروج درها و پنجره ها از مکان اولیه آنها شود. برای ترمیم خیز دال راه های مختلفی وجود دارد برای مثال گاهی پیش از اجرای دال ها و در مرحله ی طراحی دال، اندکی خیز منفی برای دال ها در نظر می گیرند تا پس از اجرای نواحی مورد نظر و وارد شدن بارهای مختلف به آن خیز منفی اجرا شده اصلاح گردد و به حالت استاندارد خود برسد. سایر روش ها برای ترمیم بتن و اصلاح خیز دال نظیر  Injecta و Strata پس از بهره برداری از سازه قابلیت اجرا دارد.
 

کنترل خیز دال بتنی

در صورتیکه در المان های خمشی سازه از جمله دال های بتنی خیز های بوجود آمده کنترل نشوند و از مقدار خیز مجاز دال تجاوز کنند به مرور زمان سازه دچار آسیب و خرابی های فراوانی می گردد که علاوه بر ایجاد ظاهری نامطلوب سبب کاهش ایمنی سازه می گردد لذا ضروری است اقداماتی جهت کنترل خیز دال ها صورت بگیرد. دال ها عموما در اثر نیروهای اعمالی از جانب بارهای ثقلی مرده و زنده ایجاد می شوند که به مرور زمان سبب افت کیفیت سازه و ایجاد خیز در المان مربوطه می شود. خیز ایجاد شده در دال خود را به شکل تغییر شکلی در وسط المان نشان می دهد و باید آنرا کنترل و ترمیم کرد تا به مقدار خیز مجاز تعیین شده در آیین نامه برسد.

 
علل کنترل خیز دال 
۱-افزایش زیبایی ظاهری درون سازه
۲-تامین امنیت و آسایش ساکنین
۳-پیشگیری و اصلاح اختلال در عملکرد اجزای سازه مثل درها و پنجره ها
۴-اصلاح آسیب دیدگی در اجزای غیر سازه ای ساختمان
 

ترمیم خیز دال با سیستم Fixcrete

ترمیم خیز دال به این روش با استفاده از بتن، ملات های ترمیمی بتن از هر دو نوع پلیمری و اپوکسی انجام می شود. برای ترمیم دال های بتنی یا بخشی از آن با استفاده از سیستم Fixcrete (سیستم وصله ای) از طریق پاشیدن  یا ریختن ملات بتن بصورت دستی انجام می شود. ترمیم خیز به این روش می تواند برای اجزای مختلفی انجام گیرد.
 

مزایای ترمیم خیز دال به روش Fixcrete

۱-افزایش ظرفیت باربری دال
۲-طرح اختلاط متناسب با نیازهای بتن
۳-دارای قیمت اقتصادی و سهولت در اجرا
۴-دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی و محیط های مستعد آسیب
۵-ترمیم خیز به روش Fixcrete و با استفاده از مواد پلیمری یک روش نوین محسوب می شود.
۶-امکان استفاده از محصولات متنوع در اصلاح خیز دال به روش Fixcrete
 

نحوه ی ترمیم خیز دال بتنی به روش Fixcrete

۱-تعبیه جک و سیستم های بالابر
۲-ایجاد تراش های نرم در روی سطوح
۳-دریل و ایجاد سوراخ در سطوح برای پکرگذاری
۴-پاکسازی حفرات ایجاد شده در مرحله ی قبل
۵-تزریق رزین اپوکسی از طریق پکر های تعبیه شده به درون ترک های موجود
 

ترمیم خیز دال با سیستم Fibraone

در ترمیم خیز به این روش از الیاف FRP و کامپوزیت های پلیمری برای ترمیم و مقاوم سازی استفاده می شود. در اصلاح و ترمیم خیز دال به این روش می توان از الیاف کربن، الیاف شیشه و سایر مصالح کامپوزیتی استفاده کرد. مصالح مورد استفاده در این روش دارای استحکام بالا و وزن پایینی هستند. سیستم Fibraone علاوه بر ترمیم خیز دال در سایر بخش های سازه نیز کاربرد دارد و می توان با استفاده از این روش علاوه ترمیم و مقاوم سازی ساختمان نسبت به افزایش ظرفیت آنها نیز اقدام کرد.
 

مزایای ترمیم خیز دال به روش Fibraone

۱-وجود طیف گسترده ای از الیاف FRP در اصلاح خیز دال به این روش
۲-استفاده از روش Fibraone بدلیل استفاده از مصالح کامپوزیتی و ویژگی های به خصوص آنها یک روش نوین محسوب می شود.
۳-عدم افزایش بار مرده به المان های سازه در این روش
۴-قابلیت حفظ معماری سازه در ترمیم خیز دال به روش Fibraone
۵-دارای قیمت اقتصادی
۶-قابلیت افزایش مقاومت سازه نسبت به خوردگی و عوامل شیمیایی 
۷-امکان پیشگیری از بروز ترک در بتن علاوه بر ترمیم خیز دال با ایجاد استحکام کششی