مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی با کاشت میلگرد

کاشت میلگرد و آرماتور

کاشت میلگرد و آرماتور یکی از شیوه های کاربردی و اقتصادی در مقاوم سازی ساختمان می باشد بعلاو کاشت میلگرد و آرماتور امکان رفع نواقص اجرایی و طراحی بوجود می آورد . ایجاد تغییرات در ساختمان یکی از کاربردهای رایج اجرای کاشت میلگرد و آرماتور می باشد . امروزه کاشت میلگرد و آرماتور نیز یکی از راه های رایج برای تقویت سازه های بتنی است .                                تقویت و مقاوم سازی با کاشت میلگرد و آرماتور نیازمند دانش بالا ، نیروی متخصص و مصالح با کیفیت است . باید توجه داشت که نحوه ی اجرای کاشت میلگرد به گونه ای باشد که همواره مقاومت کششی نسبت به مقاومت کششی میلگرد مقدار بیشتری باشد و با بکارگیری چسب های با کیفیت به اتصال هرچه بیشتر میلگرد به بتن کمک کرد .                                                                   از سایر کاربردهای کاشت میلگرد و آرماتور می توان به امکان اتصال بتن جدید به بتن قدیم ، اتصال اجزا و سازه های فولادی (فلزی) به اجزای بتنی اشاره کرد .

برای مشاوره ی رایگان جهت اجرای کاشت میلگرد و آرماتور با شماره ی 22096227-021 شرکت ساختمانی آشیان پی تماس بگیرید .

روش های اجرای کاشت میلگرد و آرماتور
1- کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی
2- کاشت میلگرد و آرماتور با چسب کاشت اپوکسی یا چسب شیمیایی
3- کاشت میلگرد و آرماتور با مهار مکانیکی

کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی

روش کاشت میلگرد و آرماتور با استفاده از مواد پایه سیمانی در مواردی بکار برده می شود که نیازی به مقاومت کششی بالایی در میلگردها و آرماتور های کاشته شده نیست . کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی در اجرای ریشه های ستون یا دیواربرشی ، تغییر ستون یا اجرای ستون در محلی غیر از محل مشخص شده در نقشه ، رفع نواقص اجرایی ، بازسازی و نهایتا مقاوم سازی ساختمان بکار برده می شود . در کشت میلگرد و آرماتور برای حصول مقاومت کششی بیشتر می توان از میلگردهای آج دار استفاده کرد .                                                                                        نحوه ی اجرای کاشت میلگرد با مواد پایه سیمانی بدین صورت است که به کمک دستگاه مغزه گیر سوراخی با قطر حدودا 5 میلی متر بیشتر از قطر میلگرد و طول مورد نظر درون بتن ایجاد می شود . پس از ایجاد حفره جهت اجرا کاشت میلگرد و آرماتور در بتن دو سوم فضای حفره با ملات روان پر می شود ، سپس آرماتور یا میلگرد به کمک جک هیدرولیک و با فشار به درون حفره وارد می شود . سپس برای رسیدن ملات به مقاومت لازم در مدت مشخص وارد مرحله ی عمل آوری می شویم .

برای مشاوره ی رایگان جهت اجرای کاشت میلگرد و آرماتور با شماره ی 22096227-021 شرکت ساختمانی آشیان پی تماس بگیرید .

کاشت میلگرد و آرماتور با مواد اپوکسی

مواد اپوکسی مخصوص کاشت میلگرد و آرماتور همان چسب های کاشت میلگرد هستند که دارای قدرت زیاد و چسبندگی فوق العاده بالایی هستند اما اقتصادی بودن روش کاشت میلگرد با مواد اپوکسی را ندارند . بدلیل میزان پسبندگی زیاد چسب های کاشت میلگرد قطرو طول حفره های ایجاد شده باید ککمتر از مقدار آنها در روش کاست میلگرد با مواد پایه سیمانی باشد . به همین دلیل عملیات کاشت میلگرد یا آرماتور در این روش آسان تر است . از مزیت های بالای این چسب ها می توان به چسبندگی بالای آنها به سطوح بتنی و فولادی اشاره کرد .


مراحل کاشت میلگرد و آرماتور :

1- عملیات محاسبه ی اندازه ی حفرات ایجاد شده برای نصب آرماتور یا میلگرد
2- ایجاد حفره بوسیله ی تجهیزات مخصوص
3- آماده سازی سطوح و از بین بردن آلودگی های ناشا از حفاری
4- آماده سازی و ترکیب چسب مخصوص کاشت میلگرد و آرماتور
5- پر کردن دو سوم از فضای حفره با سب مخصوص کاشت میلگرد و آرماتور
6- نصب رول بولت درون حفره کاشت بولت و میلگرد
7- از بین بردن مواد اضافی ناشی از ایجاد حفر با وسایل مخصوص
8- زمان عمل آوری که براساس درجه ی حرارت محیط تعیین می شود .

جدول عمق کاشت میلگرد

مقاومت کششی (Ton) عمق کاشت (mm) سایز بولت  (mm)
5-6 110 14
8 130 16
5/10 150 18
15 170 20
17 190 22
20 210 24
25 250 28
27 280 32

انواع روش های نصب و اجرای کاشت میلگرد و آرماتور

براساس نوع چسب کاشت میلگرد و آرماتور نحوه ی اجرا و کاربرد آنها متفاوت است .
عموما چسب های کاشت شیمیایی بولت همان چسب کاشت شیمیایی آرماتور به صورت دو جزیی یا سه جزیی وجود دارند .
بسیاری از چسب های کاشت شیمیایی آرماتور نیز وجود دارند که در نوع کارتریجی هستند . نحوه ی استفاده و کاربرد این چسب های کاشت میلگرد یا آرماتور بدین صورت است که پس از ایجاد یک حفره و پاکسازی آن با تجهیزات مخصوص ، حفره ی ایجاد شده با چسب کاشت میلگرد یا رزین مخصوص پر می شود .
همان طور که گفتیم چسب های کاشت میلگرد عموما دو جزیی یا سه جزیی هستند که در هنگام تزریق به داخل حفره با یکدیگر مخلوط می شوند . میلگرد پس از ایجاد حفره و پر کردن آن با ملات با حرکت پیچشی یه درون حفر وارد می شود . نوع دیگر از نصب میلگرد با استفاده از چسب های کپسول شیشه ای کاشت میلگرد می باشد . این کپسول ها در حفره ی ایجاد شده برای کاشت میلگرد قرار داده می شود سپس میلگرد به درون حفره وارد می شود که سبب باز شدن کپسول و ترکیب مواد درون آن می شود .


کاشت میلگرد و آرماتور به روش مهار مکانیکی

در کاشت آرماتور به روش مهار مکانیکی مثل دو روش قبل در ابتدا باید حفره ای بوجود بیاید که قطر آن حدودا 2 میلی متر بیشتر از قطر آرماتور یا میلگرد بکار رفته باشد . پس از ایجاد حفره ، آرماتور یا میلگرد با مهار مکانیکی درون حفره مستقر می شود .
در این روش از کاشت میلگرد یا آرماتور طول مهار بسیار کوتاه می باشد . کاشت میلگرد یا آرماتور به رو مهار مکانیکی جزء راه های پر طرفدار کاشت میلگرد یا آرماتور است . ضمنا نیروی برشی و کششی آرماتور یا میلگرد بوسیله قطر و مقاومت میلگرد تامین می شود