مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد

کاشت میلگرد و آرماتور یکی از شیوه های کاربردی و اقتصادی در مقاوم سازی ساختمان می باشد بعلاو کاشت میلگرد و آرماتور امکان رفع نواقص اجرایی و طراحی بوجود می آورد . ایجاد تغییرات در ساختمان یکی از کاربردهای رایج اجرای کاشت میلگرد و آرماتور می باشد . امروزه کاشت میلگرد و آرماتور نیز یکی از راه های رایج برای تقویت سازه های بتنی است .                               
تقویت و مقاوم سازی با کاشت میلگرد و آرماتور نیازمند دانش بالا ، نیروی متخصص و مصالح با کیفیت است . باید توجه داشت که نحوه ی اجرای کاشت میلگرد به گونه ای باشد که همواره مقاومت کششی نسبت به مقاومت کششی میلگرد مقدار بیشتری باشد و با بکارگیری چسب های با کیفیت به اتصال هرچه بیشتر میلگرد به بتن کمک کرد . از سایر کاربردهای کاشت میلگرد و آرماتور می توان به امکان اتصال بتن جدید به بتن قدیم ، اتصال اجزا و سازه های فولادی (فلزی) به اجزای بتنی اشاره کرد .                                               

برای مشاوره ی رایگان جهت اجرای کاشت میلگرد و آرماتور با شماره ی 22096227-021 شرکت ساختمانی آشیان پی تماس بگیرید .

روش های اجرای کاشت میلگرد و آرماتور در مقاوم سازی ساختمان
1- کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی در مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد
2- کاشت میلگرد و آرماتور با چسب کاشت اپوکسی یا چسب شیمیایی در مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد
3- کاشت میلگرد و آرماتور با مهار مکانیکی در مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد

کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی

روش کاشت میلگرد و آرماتور با استفاده از مواد پایه سیمانی در مواردی بکار برده می شود که نیازی به مقاومت کششی بالایی در میلگردها و آرماتور های کاشته شده نیست . کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی در اجرای ریشه های ستون یا دیواربرشی ، تغییر ستون یا اجرای ستون در محلی غیر از محل مشخص شده در نقشه ، رفع نواقص اجرایی ، بازسازی و نهایتا مقاوم سازی ساختمان بکار برده می شود . در کشت میلگرد و آرماتور برای حصول مقاومت کششی بیشتر می توان از میلگردهای آج دار استفاده کرد .                                                                                       
نحوه ی اجرای کاشت میلگرد با مواد پایه سیمانی بدین صورت است که به کمک دستگاه مغزه گیر سوراخی با قطر حدودا 5 میلی متر بیشتر از قطر میلگرد و طول مورد نظر درون بتن ایجاد می شود . پس از ایجاد حفره جهت اجرا کاشت میلگرد و آرماتور در بتن دو سوم فضای حفره با ملات روان پر می شود ، سپس آرماتور یا میلگرد به کمک جک هیدرولیک و با فشار به درون حفره وارد می شود . سپس برای رسیدن ملات به مقاومت لازم در مدت مشخص وارد مرحله ی عمل آوری می شویم .

برای مشاوره ی رایگان جهت اجرای کاشت میلگرد و آرماتور با شماره ی 22096227-021 شرکت ساختمانی آشیان پی تماس بگیرید .
 

کاشت میلگرد و آرماتور با مواد اپوکسی

مواد اپوکسی مخصوص کاشت میلگرد و آرماتور همان چسب های کاشت میلگرد هستند که دارای قدرت زیاد و چسبندگی فوق العاده بالایی هستند اما اقتصادی بودن روش کاشت میلگرد با مواد اپوکسی را ندارند . بدلیل میزان پسبندگی زیاد چسب های کاشت میلگرد قطرو طول حفره های ایجاد شده باید ککمتر از مقدار آنها در روش کاست میلگرد با مواد پایه سیمانی باشد . به همین دلیل عملیات کاشت میلگرد یا آرماتور در این روش آسان تر است . از مزیت های بالای این چسب ها می توان به چسبندگی بالای آنها به سطوح بتنی و فولادی اشاره کرد .
مراحل کاشت میلگرد و آرماتور در مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد :

1- عملیات محاسبه ی اندازه ی حفرات ایجاد شده برای نصب آرماتور یا کاشت میلگرد
2- ایجاد حفره بوسیله ی تجهیزات مخصوص
3- آماده سازی سطوح و از بین بردن آلودگی های ناشا از حفاری
4- آماده سازی و ترکیب چسب مخصوص کاشت میلگرد و آرماتور
5- پر کردن دو سوم از فضای حفره با سب مخصوص کاشت میلگرد و آرماتور
6- نصب رول بولت درون حفره کاشت بولت و میلگرد
7- از بین بردن مواد اضافی ناشی از ایجاد حفر با وسایل مخصوص
8- زمان عمل آوری که براساس درجه ی حرارت محیط تعیین می شود .
 

جدول عمق کاشت میلگرد

مقاومت کششی (Ton) عمق کاشت (mm) سایز بولت  (mm)
5-6 110 14
8 130 16
5/10 150 18
15 170 20
17 190 22
20 210 24
25 250 28
27 280 32

 

انواع روش های نصب کاشت میلگرد در مقاوم سازی ساختمان

 
براساس نوع چسب کاشت میلگرد و آرماتور نحوه ی اجرا و کاربرد آنها متفاوت است .
عموما چسب های کاشت شیمیایی بولت همان چسب کاشت شیمیایی آرماتور به صورت دو جزیی یا سه جزیی وجود دارند .
بسیاری از چسب های کاشت شیمیایی آرماتور نیز وجود دارند که در نوع کارتریجی هستند . نحوه ی استفاده و کاربرد این چسب های کاشت میلگرد یا آرماتور بدین صورت است که پس از ایجاد یک حفره و پاکسازی آن با تجهیزات مخصوص ، حفره ی ایجاد شده با چسب کاشت میلگرد یا رزین مخصوص پر می شود .
همان طور که گفتیم چسب های کاشت میلگرد عموما دو جزیی یا سه جزیی هستند که در هنگام تزریق به داخل حفره با یکدیگر مخلوط می شوند . میلگرد پس از ایجاد حفره و پر کردن آن با ملات با حرکت پیچشی یه درون حفر وارد می شود . نوع دیگر از نصب میلگرد با استفاده از چسب های کپسول شیشه ای کاشت میلگرد می باشد . این کپسول ها در حفره ی ایجاد شده برای کاشت میلگرد قرار داده می شود سپس میلگرد به درون حفره وارد می شود که سبب باز شدن کپسول و ترکیب مواد درون آن می شود .
کاشت میلگرد و آرماتور به روش مهار مکانیکی 

در کاشت آرماتور به روش مهار مکانیکی مثل دو روش قبل در ابتدا باید حفره ای بوجود بیاید که قطر آن حدودا 2 میلی متر بیشتر از قطر آرماتور یا میلگرد بکار رفته باشد . پس از ایجاد حفره ، آرماتور یا میلگرد با مهار مکانیکی درون حفره مستقر می شود .
در این روش از کاشت میلگرد یا آرماتور طول مهار بسیار کوتاه می باشد . کاشت میلگرد یا آرماتور به رو مهار مکانیکی جزء راه های پر طرفدار کاشت میلگرد یا آرماتور است . ضمنا نیروی برشی و کششی آرماتور یا میلگرد بوسیله قطر و مقاومت میلگرد تامین می شود