مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی با کاشت میلگرد

مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد

مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد یکی از روش های رایج می باشد بعلاوه کاشت میلگرد و آرماتور امکان رفع نواقص اجرایی و طراحی بوجود می آورد . ایجاد تغییرات در ساختمان یکی از کاربردهای رایج این عملیات می باشد . امروزه استفاده از این روش یکی از راه های متداول برای تقویت سازه های بتنی است .                               
تقویت و مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد نیازمند دانش بالا ، نیروی متخصص و مصالح با کیفیت است . باید توجه داشت که نحوه ی مقاوم سازی با کاشت میلگرد به گونه ای باشد که همواره مقاومت کششی نسبت به مقاومت کششی میلگرد مقدار بیشتری باشد و با بکارگیری چسب کاشت میلگرد با کیفیت به اتصال هرچه بیشتر میلگرد به بتن کمک کرد ، لازم بذکر یکی از راه های مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد از طریق اجرای ژاکت های فولادی است .                                            

روش های مقاوم سازی با کاشت میلگرد
1- با استفاده از مواد پایه سیمانی
2- با استفاده از چسب اپوکسی
3- با استفاده از مهار مکانیکی
 

کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی

روش کاشت میلگرد و آرماتور با استفاده از مواد پایه سیمانی در مواردی بکار برده می شود که نیازی به مقاومت کششی بالایی در میلگردها و آرماتور های کاشته شده نیست . کاشت میلگرد و آرماتور با مواد پایه سیمانی در اجرای ریشه های ستون یا دیواربرشی ، تغییر ستون یا اجرای ستون در محلی غیر از محل مشخص شده در نقشه ، رفع نواقص اجرایی ، بازسازی ساختمان و نهایتا مقاوم سازی ساختمان بکار برده می شود . در کاشت میلگرد و آرماتوربندی برای حصول مقاومت کششی بیشتر می توان از میلگردهای آج دار استفاده کرد .                                                                                       
نحوه ی اجرای کاشت میلگرد با مواد پایه سیمانی بدین صورت است که به کمک دستگاه مغزه گیر سوراخی با قطر حدودا 5 میلی متر بیشتر از قطر میلگرد و طول مورد نظر درون بتن ایجاد می شود . پس از ایجاد حفره جهت اجرا کاشت میلگرد و آرماتور در بتن دو سوم فضای حفره با ملات روان پر می شود ، سپس آرماتور یا میلگرد به کمک جک هیدرولیک و با فشار به درون حفره وارد می شود . سپس برای رسیدن ملات به مقاومت لازم در مدت مشخص وارد مرحله ی عمل آوری می شویم .

کاشت میلگرد و آرماتور با مواد اپوکسی

مواد اپوکسی مخصوص کاشت میلگرد و آرماتور همان چسب های کاشت میلگرد هستند که دارای قدرت زیاد و چسبندگی فوق العاده بالایی هستند اما اقتصادی بودن روش کاشت میلگرد با مواد اپوکسی را ندارند . بدلیل میزان چسبندگی زیاد چسب های کاشت میلگرد قطرو طول حفره های ایجاد شده باید کمتر از مقدار آنها در روش کاشت میلگرد با مواد پایه سیمانی باشد . به همین دلیل عملیات کاشت میلگرد یا آرماتور در این روش آسان تر است . از مزیت های بالای این چسب ها می توان به چسبندگی بالای آنها به سطوح بتنی و فولادی اشاره کرد .


مقاوم سازی ساختمان با کاشت میلگرد


تقویت سازه با کاشت میلگرد

براساس نوع چسب کاشت میلگرد و آرماتور نحوه ی اجرا و کاربرد آنها متفاوت است .
عموما چسب های کاشت شیمیایی بولت همان چسب کاشت شیمیایی آرماتور به صورت دو جزیی یا سه جزیی وجود دارند .
بسیاری از چسب های کاشت شیمیایی آرماتور نیز وجود دارند که در نوع کارتریجی هستند . نحوه ی استفاده و کاربرد این چسب ها بدین صورت است که پس از ایجاد یک حفره و پاکسازی آن با تجهیزات مخصوص ، حفره ی ایجاد شده با چسب کاشت میلگرد یا رزین مخصوص پر می شود .
همان طور که گفتیم این چسب ها عموما دو جزیی یا سه جزیی هستند که در هنگام تزریق به داخل حفره با یکدیگر مخلوط می شوند . میلگرد پس از ایجاد حفره و پر کردن آن با ملات با حرکت پیچشی یه درون حفر وارد می شود . نوع دیگر از نصب میلگرد با استفاده از چسب های کپسول شیشه ای کاشت میلگرد می باشد . این کپسول ها در حفره ی ایجاد شده برای کاشت میلگرد قرار داده می شود سپس میلگرد به درون حفره وارد می شود که سبب باز شدن کپسول و ترکیب مواد درون آن می شود .

تقویت سازه با کاشت میلگرد

مقاوم سازی با کاشت میلگرد به روش مهار مکانیکی
در کاشت آرماتور به روش مهار مکانیکی مثل دو روش قبل در ابتدا باید حفره ای بوجود بیاید که قطر آن حدودا 2 میلی متر بیشتر از قطر آرماتور یا میلگرد بکار رفته باشد . پس از ایجاد حفره ، آرماتور یا میلگرد با مهار مکانیکی درون حفره مستقر می شود .
در این روش طول مهار بسیار کوتاه می باشد . کاشت میلگرد یا آرماتور به روش مهار مکانیکی جزء راه های است . ضمنا نیروی برشی و کششی آرماتور یا میلگرد بوسیله قطر و مقاومت میلگرد تامین می شود