تقویت دیوار

تقویت دیوار

تقویت دیوار

تقویت دیوار 

دیوارهای ساختمان یکی از اجزای مهم ساختمان می باشند که تامین بخش عمده ای از مقاومت ساختمان متاثر از میزان مقاومت دیوارهای ساختمان است . به همین دلیل هرگونه ایراد در دیوارهای سازه سبب ضعف در مقاومت کلی و سیستم باربر جانبی ساختمان می گردد . دیوارهای سازه که به عنوان یکی از عناصر اصلی باربر جانبی بکار گرفته می شوند علاوه بر تامین سختی سازه سبب تقویت شکل پذیری ساختمان می شوند و بدنبال این ویژگی مانع از بروز شکست ترد در المان های سازه خواهند شد . به همین دلایل تقویت دیوار یکی از مراحل مهم و تاثیرگذار در مقاوم سازی ساختمان می باشد . 

آسیب های دیوارهای ساختمان :
از انواع آسیب های وارد بر ساختمان می توان به ترک های ضربدری که به شکل X می باشند ، لغزش در امتداد درزهای ساختمان و آسیب دیدگی ناشی از ماهیت خمشی اشاره کرد که اثرات خود را بصورت ترک های افقی شکل و خردشدگی در بخش های فشاری نشان می دهد . 

تقویت دیوار حمال و باربر :

برای ساخت ساختمان و اجزای آن از مصالح مختلفی استفاده می شود یکی از این مصالح که در ساخت دیوار مورد استفاده واقع شده است، آجر می باشد. این متریال در ساخت دیوارهای حمال آجری بویژه در ساختمان های قدیمی بسیار پر کاربرد بوده است. هنگام مقاوم سازی ساختمان قدیمی یکی از اجزای اصلی سازه که رسیدگی به آن ضروری است، تقویت دیوار باربر یا همان مقاوم سازی دیوار حمال می باشد. دیوار حمال یا دیوار باربر به دیواری اطلاق می شود که وظیفه ی تحمل کل وزن ساختمان را بر عهده دارد، لذا مقاوم سازی دیوار باربر یکی از موارد ضروری در تقویت ساختمان است. 
 

روش های مقاوم سازی دیوار باربر :

برای تقویت دیوارهای باربر یا حمال در ساختمان روش های مختلفی وجود دارد که به اختصار به شرح زیر است : 
۱)استفاده از الیاف FRP برای مقاوم سازی دیوار حمال
۲)اضافه کردن قاب پیرامونی برای تقویت دیوار باربر 
۳)استفاده از میلگرد و بتن پاشی با شاتکریت
۴)تقویت محل اتصال دیوار و سقف با استفاده از کلاف 
۵)استفاده از پشت بندهای بتنی برای تقویت دیوار حمال
 

تقویت دیوار بدلیل وجود ترک های برشی

بوجود آمدن ترک های برشی که بصورت ضربدر می باشند یکی از اولینن آسیب دیدگی های تاثیرگذار در دیوارهای بتنی می باشد که در نهایت منجر به گسیختگی خواهد شد . در این نوع آسیب ظاهر ترک ها به گونه ای خواهد بود که در اثر بارهای قائم مثلث هایی در دو جهت تشکیل می گردند که تمایل به جدایی از سازه دارند و در آخر منجر به فرو ریزش سازه می گردند . 
 

تقویت دیوار بدلیل لغزش در امتداد درزهای ساختمانی 

یکی دیگر از انواع آسیب دیدگی در دیوارها که متداول تر از انواع دیگر می باشد ، بوجود آمدن ترکهایی در امتداد درزهای اجرایی می باشد . 
علت بروز این نوع آسیب دیدگی که دیوارها بویژه دیوارهای بتنی را مستلزم اجرای مقاوم سازی دیوارهای بتنی می کند عمدتا ناشی از عدم اتصال مناسب بین بتن جدید و قدیم در حین اجرای بتن و رعایت نکردن اصول آئین نامه های جدید لرزه ای مبنی بر لزوم ایجاد اتصال در بتن می باشد . 
 

تقویت دیوار بدلیل آسیب دیدگی خمشی

این نوع آسیب دیدگی که ناشی از ماهیت خمشی می باشد کمتر از سایر آسیب دیدگی ها رخ می دهد . بروز این نوع آسیب دیدگی عمدتا بعلت عدم مغایرت لنگرهای خمشی بوجود آمده با مقدار تعیید شده ی آنها در طراحی می باشد . 
هنگام بروز زمین لرزه بعلت تغییر شکل خاک ، شالوده نیز دچار چرخش می گردد اما بدنبال آن باعث بروز تغییرات قابل توجه در نیروی برشی حمل شده بوسیله ی دیوارها نمی گردد به عمین علت گسیختگی و آسیب برشی ظاهر می گردد . 
 

روش های تقویت دیوار 

مقاوم سازی دیوارها از نوع بتنی عموما بدلیل کافی نبودن میزان مقاومت خمشی ، برشی ،‌شکل پذیری و یا پایین بودن مقاومت دیوار برشی می باشد که می توان با استفاده از روش های زیر کمبود های موجود را جبران و اقدام به تقویت دیوارهای ساختمان کرد :
۱- تقویت دیوار با استفاده از روکش بتنی
۲- تقویت دیوار با استفاده از ورق های فولادی 
۳- مقاوم سازی دیوار بتنی با استفاده از FRP
 

تقویت دیوارها با روکش بتنی 

تقویت دیوارها با اجرای روکش بتنی یکی از راه های مرسوم در تقویت دیوارها می باشد . روکش های بتنی از راه های مختلفی اجرا می گردند . افزایش ضخامت دیوار با بتن پاشی ، ایجاد دیوار برشی جدید در کنار دیوار موجود و پر کردن بازشوها با بتن مسلح ، همگی از راه های مختلفی ایجاد روکش بتنی برای تقویت دیوار است . هنگام استفاده از روش های ذکر شده در تقویت دیوار بتن های جدید و قدیم با کاشت میلگرد به یکدیگر متصل می گردند . 
 

تقویت دیوارها با استفاده از ورق های فولادی 

یکی از راه های تقویت دیوارها استفاده از ورق های فولادی است . این ورق ها جهت تقویت دیوار با استفاده از انکر بولت به یک یا دو جهت دیوارهای متصل می گردند و علاوه بر تامین مقاومت مورد نیاز در دیوار سبب افزایش شکل پذیری آنها می گردند . 
ضمنا باید در نظر داشت تا تقویت دیوارهای با ورق فولادی باعث ایجاد شکست برشی ترد نشود بلکه شکست بصورت خمشی نرم ایجاد شود . 
 

تقویت دیوار با استفاده از الیاف FRP

استفاده از الیاف FRP در تقویت دیوار سبب تامین سختی مورد نیاز ، ترمیم و تعمیر ضعف های موجود و در نهایت افزایش سختی دیوارها می گردد . استفاده از سیستم مقاوم سازی با FRP در تقویت دیوارها بویژه دیوار های برشی کاربرد زیادی دارد و در کنار افزایش میزان سختی خمشی و برشی سبب توزیع تنش در کل صفحه بجای تمرکز در یک بخش می گردد .  
یکی از مزایای بسیار مهم و حائز اهمیت در مقاوم سازی با الیاف FRP ، حفاظت از اجزای مربوطه در برابر محیط هایی است که مستعد خوردگی می باشند . 
لذا حین تقویت سازه با FRP علاوه بر افزایش سطح باربری سازه می توان از دیوار در برابر آسیب های محیطی مراقبت کرد .