وال پست آماده

وال پست آماده

وال پست آماده

وال پست آماده

کاربرد وال پست آماده در مهار دیوارهای داخلی و خارجی است. وال پست آماده براساس آیین نامه های زلزله و مقام سازی ساختمان در ضخامت های ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سانتی متر مورد استفاده قرار می گیرد. وال پست های آماده دارای نبشی سوراخدار برای تعبیه ی رول بولت به کف و نبشی با سوراخ هایی لوبیایی برای اتصال به سقف هستند. وال پست آماده از قابلیت پیشگیری از انتقال بار قايم به آن برخوردار است.
 
وال پست آماده

وال پست آماده چیست؟

بطور کلی وال پست کلافی است که جهت ایجاد عملکرد یکپارچه در دیوار مورد استفاده قرار می‌گیرد. وال پست ها از طول مشخصی برخوردار هستند و نقش اصلی آنها در نگهداری دیوار است. وال پست های آماده به دو شکل وال پست افقی و وال پست عمودی عرضه می شوند. استفاده از وال پست ها یا وال پست آماده با هدف افزایش درگیری دیوار با اسکلت سازه و نهایتا مقاوم سازی دیوار انجام می گیرد. وال پست آماده در صورت تجاوز دهنه ها یا ارتفاع از حد مجاز ذکر شده در آیین نامه بکار می رود. براساس صفحه ۱۰۳ ویرایش ۴ آیین نامه ۲۸۰۰ حداکثر طول مجاز دیوار غیرسازه های یا تیغه ای بین دو پشت بند عبارت است از ۴۰ برابر ضخامت دیوار یا تیغه و حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای غیرسازه ای و تیغه ها از تراز کف مجاور ۵/۳ متر می باشد.
براساس آیین نامه های بهسازی لرزه ای سازه، لبه تیغه ها نباید آزاد باشند. لازم است تیغه ها با یک تیغه دیگر یا یک دیوار عمود بر آن اتصال لازم را ایجاد کرده باشد. حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع دیوار غیرسازه ای نباید از ۳۰/۱ کمتر گردد.  وال پست آماده می تواند از جنس های متفاوتی از جمله فلزی یا بتن آرمه باشند. وال پست آماده ی فلزی عموما به شکل پروفیل نشی، ناودونی یا قوطی است. لازم است دو طرف اجزای قائم وال پست های آماده به شکلی مناسب در کف و سقف مهار شوند. نقش اصلی وال پست ها یا وال پست های آماده در پیشگیری از تخریب دیوارهای سازه با انتقال نیروی حاصل از باد و زلزله از دیوار به فریم ها است.