کنسول در ساختمان

کنسول در ساختمان

کنسول در ساختمان

کنسول در ساختمان 

کنسول به عضوی از سازه گفته می شود که یک طرف آن با ساختمان اتصال برقرار کرده است و تحت حمایت سازه است و طرف دیگر آن هیچ اتصالی با سازه ندارد و از بخش بیرونی سازه قابل رویت است . در واقع هر عضو بیرون زده از ساختمان که به هیچ ستونی متصل نباشد ، کنسول نامیده می شود . از طبقه ی بالای همکف در سازه های مشرف بر گذر می باشند می توان کنسول ساختمان را اجرا کرد اما عرض گذر تاثیر زیادی بر طول مجاز برای احداث پیش آمدگی دارد ، بطور کلی در گذرهایی که عرض ۱۲ متر دارند طول پیش آمدگی حدودا ۰.۸ متر در نظر گرفته می شود و در سازه هایی که عرض گذر ۲۲ متر یا بیشتر است طول پیش آمدگی حدودا ۱.۲۰ متر خواهد بود . 
حداقل عرض گذر برای احداث کنسول در ساختمان ۱۲ متر است و در گذر های با عرض کمتر از این مقدار ، اجرای کنسول مجاز نمی باشد . 
ضمنا ارتفاع کنسول از پیاده رو تا سقف نباید کمتر از ۵.۵ متر باشد 
 

سیستم کنسول در سازه چیست ؟ 

سیستم کنسول به سازه هایی گفته می شود که در آنها ستون هایی دارای تکیه گاه گیردار وجود داشته باشد . تیرها در سیستم کنسولی دارای اتصالات مفصلی با ستون می باشند . در واقع کنسولها مثل تیرهایی هستند که فقط یک سمت آنها تکیه گاه دارد و سمت دیگر آنها آزاد است . لازم بذکر است تیرها در چنین حالتی دستخوش تغییر زیاد در سمت آزاد خود می شوند و در همچین شرایطی تیرها بار خود را به تیکه گاه انتقال می دهند که قابلیت تحمل لنگر خمشی و برشی دارد . 


اتصال کنسول به سازه 

۱-اسکلت فولادی : در سازه هایی که دارای اسکلت فولادی هستند می توان با استفاده از پلیت کنسول را به بدنه ی اصلی متصل کرد . 
۲-اسکلت بتنی : در سازه هایی با اسکلت بتنی ابتدا با استفاده از بولت و کاشت میلگرد پلیت فولادی به بدنه ی بتنی متصل می گردد و سپس تیرهای فولادی کنسول اجرا گردیده و سقف کنسول (معمولا همان سیستم سقف در سازه ی اصلی) اجرا می گردد. 
 

روش های اجرای تیر کنسول 

۱) اجرای تیرکنسول با دستگ قطری 
۲) اجرای تیر کنسول با اتصال گیردار 
۳) اجرای تیر کنسول با دستک K
۴) اجرای تیر کنسول با دستک زانویی
۵) اجرای تیر کنسول با اتصال خورجینی
 

مقاوم سازی کنسول در ساختمان های بتنی 

بر اساس تحقیقات بیشترین خسارت هنگام زلزله متوجه سازه هایی است که دارای کنسول یا پیش آمدگی می باشند . ضمنا یکی از علل تخریب چنین سازه هایی عدم رعایت ضوابط و آئین نامه ها ، خطاهای اجرایی و طراحی می باشد . در سازه های بتنی بدلیل اینکه بجز میلگردهای فولادی که در کارخانه ها ساخته می شود بقیه ی مصالح و مراحل توسط نیروی انسانی انجام می گیرد احتمال خطا در طراحی و اجرای آن وجود دارد از این رو مقاوم سازی ساختمان و تقویت سازه های بتنی از اهمیت زیادی برخودار است . عموما برای اجرای کنسول و ایجاد پیش آمدگی در ساختمان از تیرهای کنسول استفاده می شود . این تیرها با ایجاد لنگر خمشی منفی به مقابله با یک لنگر خمشی مثبت که در محل دیگری ایجاد شده می پردازند .