شماره تماس
021-22096227
پروژه ی آب بندی بتن

پروژه ی آب بندی بتن

آب بندی بتن کف پارکینگ

نوع کاربری : اداری
منطقه : تهران
ایرادهای موجود در سازه :
1- وجود ترک در سطح بتن
2- آب بند نبودن سقف پارکینگ
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
1- آب بندی بتن با مواد آب بندی
2- ترمیم ترک در بتن
آب بندی پارکینگ

آب بندی بتن کف پارکینگ

پروژه ی آب بندی بتن

تماس با ما