صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

پروژه مقاوم سازی ستون ساختمان جنت آباد

مقاوم سازی ستون با الیاف شیشه GFRP

پروژه ی مقاوم سازی جزیره ی کیش

ترمیم بتن و مقاوم سازی ستون های بتنی با الیاف FRP

پروژه ی مقاوم سازی بندرعباس

ترمیم بتن و مقاوم سازی با الیاف FRP

پروژه ی مقاوم سازی نیاوران

عملیات مقاوم سازی ستون ها با الیاف FRP

پروژه ی مقاوم سازی پدستال

پروژه ی مقاوم سازی چالوس

مقاوم سازی ستون با الیاف کربن FRP

پروژه ی مقاوم سازی سقف مشهد

مقاوم سازی سقف و ستون با الیاف FRP

مقاوم سازی بازشو

مقاوم سازی و تقویت بازشوها با الیاف FRP

پروژه ی تقویت ستون با FRP

مقاوم سازی و تقویت ستون با الیاف FRP

پروژه ی آب بندی بتن

آب بندی بتن کف پارکینگ

پروژه مقاوم سازی کاشان

ترمیم ، تعمیر و تقویت تیر ها و ستون ها

پروژه ی کرج

ترمیم و تقویت تیرهای بتنی

پروژه ی مسکونی استان مرکزی

ترمیم بتن و مقاوم سازی ستون با الیاف FRP

پروژه ی اداری تجاری کرج

ترمیم ، تعمیر و تقویت سازه ی بتنی

پروژه ی مسکن مهر سرپل ذهاب

ترمیم بتن , مقاوم سازی و بهسازی پس از زلزله

پروژه ی مقاوم سازی مسجد

مقاوم سازی ترمیم بتن

پروژه ی ساختمان ستادی بانک بوشهر

مقاوم سازی با الیاف frp

پروژه ی ازگل

ترمیم بتن

پروژه پونک

مدیریت پیمان - بازسازی کامل - مقاوم سازی

پروژه ی ونک

پروژه ی بازسازی ساختمان ونک

پروژه ی سئول

بازسازی مقاوم سازی اسکلت روف گاردن تقویت

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

تماس با ما