پروژه پونک

پروژه پونک

-نوع پروژه : مدیریت پیمان
-نوع کاربری : مسکونی
-منطقه : پونک
-زیربنا : 5000 متر مربع
-تعداد واحد و طبقات : 48 واحد - 8 طبقه
-اقدامات صورت گرفته :
1-صفر تا صد اجرای پروژه
2-مقاوم سازی اسکلت ساختمان با افزودنی بتنی (الیاف)
3-بازسازی کامل


بازسازی | پروژه ی پونک
بازسازی صفر تا صد | پروژه ی پونک
مقاوم سازی و بازسازی | پروژه ی پونک

بازسازی کامل | پروژه ی پونک

تماس با ما