شماره تماس
021-22096227
پروژه ی کرج

پروژه ی کرج

تقویت تیر بتنی

نوع کاربری : اداری ، تجاری
منطقه : کرج
زیربنا : 1000 متر
ایرادهای موجود :
خیز تیر بتنی
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی  :
1-ترمیم بتن
2-تقویت تیر بتنی با الیاف FRP
تقویت تیر بتنی با FRP

مقاوم سازی تیر با الیاف FRP
 

تماس با ما