شماره تماس
021-22096227
مقاوم سازی بازشو

مقاوم سازی بازشو

پروژه ی مقاوم سازی بازشوها با FRP

نوع کاربری : مسکونی
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱- تقویت بازشوها با الیاف FRP
۲- مقاوم سازی بازشو
تقویت بازشوها

تقویت بازشوها

تقویت بازشو با FRP اف آر پی

مقاوم سازی بازشوها با استفاده از الیاف FRP

تماس با ما