شماره تماس
021-22096227
پروژه ی اداری تجاری کرج

پروژه ی اداری تجاری کرج

پروژه ی تقویت سازه ی بتنی

نوع کاربری : اداری ، تجاری
منطقه : کرج
زیربنا : 700 متر
ایرادهای موجود :
بوجود آمدن خیز در تیر و سقف دال
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی  :
1-ترمیم بتن
2-تقویت سازه های بتنی
3-مقاوم سازی با FRP اف آر پی
4-مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف FRP
تقویت سازه ی بتنی با FRP اف آر پی

ترمیم ، تعمیر و تقویت سازه ی بتنی

مقاوم سازی سازه ی بتنی با FRP اف آر پی

مقاوم سازی سازه های بتنی با استفاده از الیاف FRP

مقاوم سازی اسکلت بتنی با FRP اف آر پی

اصلاح خیز تیر با FRP

مقاوم سازی سقف دال با FRP

تماس با ما