شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مسکونی استان مرکزی

پروژه ی مسکونی استان مرکزی

ترمیم بتن و مقاوم سازی بتن

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : استان مرکزی
زیربنا :
ایرادهای موجود :
1- از بین رفتن کاور بتن
2- زنگ زدن میلگردهای داخل ستون
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی  :
1- ترمیم بتن
2- مقاوم سازی ستون ها با الیاف FRP

نمایی از کاور بتن از بین رفته پیش از ترمیم بتن و مقاوم سازی ستون ها با FRP

ترمیم و مقاوم سازی بتن

مقاوم سازی ستون بتنی با FRP

مقاوم سازی ستون بتنی

نمایی پس از مقاوم سازی ستون با الیاف FRP :

مقاوم سازی ستون های بتنی با FRP

تماس با ما