شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی ستون دماوند

پروژه ی مقاوم سازی ستون دماوند

پروژه ی مقاوم سازی ساختمان دماوند

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : استان دماوند
ایرادهای موجود در سازه :
۱- بتن کم مقاومت
۲- عدم پیوستگی مناسب بین میلگردها و بتن
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱-تقویت ستون ها
۲-مقاوم سازی ستون با FRP
مقاوم سازی ستون ها با FRP - مقاوم سازی آشیان پی

تقویت ستون ها با الیاف FRP- مقاوم سازی آشیان پی

تماس با ما