پروژه مقاوم سازی ستون شرق تهران

پروژه مقاوم سازی ستون شرق تهران

پروژه ی اجرای مقاوم سازی با FRP

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : شرق تهران
ایرادهای موجود در سازه :
۱- ضعف بتن 
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱- مقاوم سازی ستون ها با FRP
۲- اجرای FRP
۳- کاشت میلگرد
مراحل نصب و اجرای FRP در مقاوم سازی ستون با الیاف کربن به شرح زیر است :

۱- در ابتدا بتن سطح ستون های مورد نظر را از هرگونه آلودگی و مواد اضافی پاک می کنیم . در صورتی که بتن های این ناحیه داری خوردگی بودند ، بخش های آسیب دیده از سطح بتن را به استفاده از تجهیزات مخصوص تخریب و سپس با بتن جدید جایگزین میکنیم ، در ادامه با استفاده از ملات ترمیمی بخش های سطحی بتن را پر می کنیم  در نهایت سطوح بدست امده را با ساب صاف و هموار می کنیم تا سطوح مورد نظر جهت اجرای FRP از یکنواختی مطلوبی برخوردار باشد . 

تقویت ستون بتنی

۲- در ادامه با توجه به نقشه و محاسبات طرح مقاوم سازی با الیاف FRP پارچه های کربن CFRP را در ابعاد ، اندازه و لایه مورد نظر آماده می کنیم (جهت بریدن الیاف کربن میتوان از کاتر یا قیچی استفاده کرد) سپس سطح مورد نظر و الیاف را به رزین های اپوکسی مخصوص نصب الیاف یا چسب FRP آغشته می کنیم و شروع به چسباندن لایه های FRP در تعداد مورد نظر می کنیم . 

مقاوم سازی ستون با الیاف کربن

مقاوم سازی ستون بتنیاستفاده از الیاف FRP در مقاوم سازی ستون

۳- جهت پیش گیری از ایجاد حباب در مقاوم سازی با FRP پس از صاف کردن الیاف چسبانده شده با دست ،سطح الیاف را محکم و با فشار با استفاده از یک غلطک در یک جهت می کشیم . 

تقویت ستون با الیاف کربن
 

 

تماس با ما