پروژه ی مسکن مهر سرپل ذهاب

پروژه ی مسکن مهر سرپل ذهاب

مقاوم سازی مسکن مهر سرپل ذهاب

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : کرمانشاه - سرپل ذهاب
زیربنا : 24 بلوک مسکن مهر سرپل ذهاب
ایرادهای موجود :
تضعیف تمام سازه بدلیل وقوع زلزله سال 96
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت آشیان پی :
۱-ترمیم بتن 
۲-مقاوم سازی با الیاف frp اف آر پی
۳-تقویت تیر
۴-تقویت ستون
۵- کاشت میلگرد
- تصویر زیر نمایی از تیرهای تضعیف شده پس از وقوع زمین لرزه ی سرپل ذهاب بدلیل عدم مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای صحیح می باشد :

پس از زلزله سرپل ذهاب | پیش از مقاوم سازی

- تیم آشیان پی حین انجام  مقاوم سازی با الیاف اف آر پی frp :

مقاوم سازی با الیاف frp اف آر پی | سرپل ذهاب

مقاوم سازی تیرهای مسکن مهر سرپل ذهاب | مقاوم سازی آشیان پی

- پس از مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای با الیاف frp اف آر پی توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :

مقاوم سازی با الیاف FRP اف آر پی | مسکن مهر سرپل ذهاب

مقاوم سازی سرپل ذهاب :

مقاوم سازی ستون با FRP اف آر پی | سرپل ذهاب

مقاوم سازی پس از زلزله | سرپل ذهاب

بهسازی لرزه ای | سرپل ذهاب

تقویت ساختمان مسکن مهر سرپل ذهاب | الیاف FRP اف آر پی

مقاوم سازی ساختمان | سرپل ذهاب

مقاوم سازی با FRP | سرپل ذهاب پس از زلزله سال 96

 

تماس با ما