شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی چالوس

پروژه ی مقاوم سازی چالوس

پروژه ی مقاوم سازی ساختمان چالوس

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : شمال ایران 
ایرادهای موجود در سازه :
۱- ضعف بتن و میلگرد ستون ها
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱- مقاوم سازی ستون ها با FRP

مقاوم سازی ستون با الیاف کربن frp

تقویت ستون

مقاوم سازی ستون بتنی با FRP
 

تماس با ما