ترمیم بتن اکسپوز پروژه ی باقری

ترمیم بتن اکسپوز پروژه ی باقری

ترمیم بتن اکسپوز و مقاوم سازی

-کاربری پروژه : اداری
-منطقه : شهید باقری
-زیر بنا : ۱۰.۰۰۰ متر
-اقدامات صورت گرفته :
1-ترمیم بتن اکسپوز
2-مقاوم سازی
ترمیم بتن اکسپوز پروژه ی باقری

ترمیم بتن اکسپوز و مقاوم سازی پروژه ی 10/000 متری باقری


مطالب مرتبط :
ترمیم بتن

 

تماس با ما