شماره تماس
021-22096227
پروژه ی مقاوم سازی پدستال

پروژه ی مقاوم سازی پدستال

مقاوم سازی پدستال با الیاف FRP


نوع کاربری : صنعتی
منطقه : میدان آزادی
ایرادهای موجود در سازه : 
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
مقاوم سازی با frp پدستال سوله 
مقاوم سازی پدستال

تقویت پدستال سوله

مقاوم سازی پدستال با frp

تقویت پدستال با frp

تماس با ما