کاربرد FRP

کاربرد FRP

کاربرد FRP

کاربرد الیاف FRP
الیاف FRP کاربردهای مختلفی دارد و بدلیل مزایای فراوان آن در صنایع مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد . مقاومت کلی سازه متاثر از میزان مقاومت تک تک المان های سازه است که به کمک سیستم مقاوم سازی با FRP می توان سطح آنرا ارتقا داد . به طور کلی در بیشتر مناطقی که نیازمند افزایش میزان مقاومت هستیم می توان از الیاف FRP استفاده کرد . کاربرد الیاف RFP بدنبال فرسوده شدن بناها و در جهت تعمیر ،‌ترمیم و تقویت ساختمان ها می باشد . کاربرد الیاف FRP در بهسازی لرزه ای سازه ها و اجزای موجود در آنها می باشد . کاربرد الیاف FRP در بهسازی لرزه ای سازه ها و اجزای موجود در سازه ها می باشد .
بطور کلی جهت مقاوم سازی اجزای زیر در ساختمان می توان از الیاف FRP استفاده کرد : 

۱- مقاوم سازی ستون ها با FRP
۲- مقاوم سازی دیوار با FRP
۳- مقاوم سازی تیرها با FRP
۴- مقاوم سازی بازشوها با FRP
۵- مقاوم سازی فونداسیون با FRP
۶- مقاوم سازی سقف و دال با FRP

از دیگر کاربردهای FRP بدلیل خاصیت ضد خوردگی آن در تقویت سازه های آبی و در مجاورت دریا می باشد . بطور کلی بدلیل این خاصیت در الیاف FRPمی توان سازه هایی را که در محاورت دائمی یا موقتی آب یا مواد شیمیایی می باشند ، مقاوم سازی کرد . 
از دیگر کاربردهای FRP در تقویت سازه های بتنی و اجزای بتنی آن می باشد . از FRP می توان در بهبود عملکرد ، افزایش سختی المان های شهری مثل : مقاوم سازی دکل های شهری ، مقاوم سازی پایه پل ها ، مقاوم سازی چاهک های فاضلاب و .... استفاده کرد . 
سایر کاربرد FRP در صنعت می باشد و می توان در مقاوم سازی لوله های زیرزمینی ، لوله های فولادی ، مخازن بتنی و فولادی ، دودکش های صنعتی ، برج های ختک کننده و ... از آنها استفاده کرد.
ضمنا مصالح FRP بدلیل خاصیت های مهم آن مثل عدم زندگی در برابر آب و مواد اسیدی قوی می تواند جایگزین مناسبی برای سایر مصالح فولادی باشد و سبب افزایش طول عمر آنها گردد . برای مثال می توان میلگردهای FRP را جایگزین میلگردهای فولادی و معمول در ساختمان کرد و مانع از بروز پدیده ی خوردگی میلگردها و ترک بتن به مرور زمان شد و در نهایت مقاوم سازی ساختمان را در پی خواهد داشت . 
در ادامه کاربرد FRP به اختصار آورده شده است :

۱- کاربرد FRP در مقاوم سازی تیرهای بتنی
۲- کاربرد FRP در مقاوم سازی دال های بتنی
۳- کاربرد FRP در مقاوم سازی ستون های بتنی
۴- کاربرد FRP در مقاوم سازی سقف
۵- کاربرد FRP در مقاوم سازی پایه پل ها و بهسازی پل ها
۶- کاربرد FRP در مقاوم سازی ستون های درون آب 
۷- کاربرد FRP در مقاوم سازی دودکش های صنعتی
۸- کاربرد FRP در مقاوم سازی سیلوها
۹- کاربرد FRP در تقویت شمع ها
۱۰- کاربرد FRP در مقاوم سازی لوله های زیر زمینی
۱۱- کاربرد FRP در مقاوم سازی برج های خنک کننده
۱۲- کاربرد FRP در مقاوم سازی لوله های فولادی 
۱۳- کاربرد FRP در مقاوم سازی لوله های GPR
۱۴- کاربرد FRP در مقاوم سازی لوله های بتنی
۱۵- کاربرد FRP در مقاوم سازی مخازن زیر زمینی فولادی یا بتنی
۱۶- کاربرد FRP در مقاوم سازی دکل های تاسیسات شهری 
۱۷- کاربرد FRP در بهسازی چاهک های فاضلاب