پروژه ی ازگل

پروژه ی ازگل

-نوع پروژه : پیمانی
-نوع کاربری : مسکونی
-منطقه : ازگل
-زیربنا : 8000 متر مربع
- ایرادهای سازه :
۱-کیفیت پایین بتن ریزی
۲-کرمو شدن بتن
۳-وجود ترک در بتن
۴- بتن کم مقاومت 
-اقدامات صورت گرفته :
۱-استفاده از ملات ترمیمی الیاف دار و اصلاح شده با لاتکس جهت ترمیم بتن
۲- مقاوم سازی بتن 


-بتن کرمو شده بعلت کیفیت پایین بتن ریزی پیش از اصلاح (قبل از عملیات ترمیم) :

ترمیم بتن کرمو شده

ترمیم بتن آسیب دیده

-حین انجام کار و پس از عملیات ترمیم بتن :

تقویت بتن کم مقاومت وضعیف

ترمیم و تقویت بتن ضعیف

ترمیم بتن ضعیف در ستون ها

تقویت بتن های ضعیف

ترمیم بتن کم مقاومت
سایر پروژه های مشابه :

ترمیم بتن پروژه تهرانپارس

تماس با ما