پروژه ی ازگل

پروژه ی ازگل

-نوع پروژه : پیمانی
-نوع کاربری : مسکونی
-منطقه : ازگل
-زیربنا : 8000 متر مربع
- ایرادهای سازه :
1-کیفیت پایین بتن ریزی
2-کرمو شدن بتن
3-وجود ترک در بتن
-اقدامات صورت گرفته :
1-استفاده از ملات ترمیمی الیاف دار و اصلاح شده با لاتکس جهت ترمیم بتن


-بتن کرمو شده بعلت کیفیت پایین بتن ریزی پیش از اصلاح (قبل از عملیات ترمیم) :

بتن کرمو | پروژه ی ازگل

وجود ترک در بتن | پروژه ی ازگل

-حین انجام کار و پس از عملیات ترمیم بتن :ترمیم بتن | مقاوم سازی ساختمان ازگل


سایر پروژه های مشابه :

ترمیم بتن پروژه تهرانپارس

تماس با ما