شماره تماس
021-22096227
پروژه ی تقویت ستون با FRP

پروژه ی تقویت ستون با FRP

پروژه ی تقویت ستون با FRP

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : غرب تهران 
ایرادهای موجود در سازه :
۱- بتن ضعیف
۲- ضعف در میلگرد ستون ها
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
۱- مقاوم سازی ستون ها با FRP
۲- تقویت ستون
تقویت تیر بتنی

تقویت تیر با الیاف frp

مقاوم سازی تیر با frp

مقاوم سازی ستون ضعیف

تقویت ستون ضعیف با frp

مقاوم سازی و تقویت تیر بتنی

تماس با ما