شماره تماس
021-22096227
پروژه مقاوم سازی کاشان

پروژه مقاوم سازی کاشان

مقاوم سازی ساختمان کاشان

نوع کاربری : مسکونی
منطقه : کاشان
زیربنا :
ایرادهای موجود :
بتن کم مقاومت 
اقدامات صورت گرفته توسط شرکت ساختمانی آشیان پی :
1- تعمیر و ترمیم بتن ستون ها و تیرهای ضعیف شده و نامرغوب
2- مقاوم سازی با FRP
3- تقویت سازه ی بتنی
مقاوم سازی ساختمان در کاشان

شرکت مقاوم سازی کاشان | مقاوم سازی ستون بتنی

تقویت ستون | مقاوم سازی در کاشان

مقاوم سازی ستون با FRP | مقاوم سازی در کاشان

تماس با ما