پروژه ی ونک

پروژه ی ونک

  • افزایش ارتفاع سقف طبقه ی همکف
  • تغییر کاربری طبقه ی همکف ساختمان از اداری به تجاری
  • همسطح سازی کف طبقه با سطح کوچه
  • اجرای سقف برای حیاط
 

       

      
 
سایر تصاویر پروژه :
 
تماس با ما